onsdag 22 augusti 2012

Claes Borgström i DN

Det finns en person som jag tycker har blivit extra orättvist anklagad i Quick-fallet. Det är Claes Borgström.

Nu har han uttalat sig i DN. Jag tycker att han har rätt.

En advokat ska företräda sin klient. Det gjorde Borgström. Quick drev linjen att han var skyldig.

Om Borgström skulle ha gått emot denna linje skulle Quick ha skaffat en annan advokat. Dessutom talar allt för att Borgström var helt och hållet övertygad om att Quick hade rätt när han sa sig vara skyldig.

I det lynchmobbsliknande drevet efter Råstams bok saknas alla nyanser. Kolla gärna kommentarsfälten under olika bloggar, eller under Aftonbladets och andra tidningars artiklar. Där skriker lynchmobben efter blod.

Det är otäckt. Men än mer obehagligt är att den uppmuntras av allehanda opinionsbildare, från höger till vänster - som borde veta bättre.

Det gör mig spyfärdig.

13 kommentarer:

Gunnar Wall sa...

Det ligger mycket i vad du säger. I allt väsentligt tror jag Borgström gjorde sitt jobb som advokat, och det ska han inte behöva få skit för. Men jag reagerar över en sak som han påstår enligt DN-referatet - att han inte hyst minsta tvivel på Quicks skuld under sin tid som dennes ombud. För min del menar jag att han mycket väl kunde (och borde) ha hyst vissa sådana tvivel och ändå utan moraliska problem ha företrätt Quick - problemen skulle ha uppkommit först om han fann det sannolikt att Quick tog på sig något han inte gjort.
Om vi ska tro att Borgström haft en sådan troskyldig, icke-reflekterande attityd i Quickfallet kan det inte undgå att negativt färga av sig på hans offentliga uttalanden som ombud för de två kvinnorna i Assangefallet där han ju deltagit i debatten på ett sätt som gått en bra bit utöver vad hans uppdrag som advokat kräver. Är han lika benägen där att köpa klientens version utan minsta kritiska reflektion?

Shed Light sa...

En mycket obehaglig underström nu är att denna lynchmobb tillhör de som avskyr Borgström för hans engagemang för jämställdhet.
Jag tror faktiskt inte att det är så många som bryr sig om Quick som person utan detta handlar mer om att man kan dra upp myter om "planterade minnen" - som du har varit inne på - och försöka misstänkliggöra människor som berättar om övergrepp.

Det är lätt nu att jämföra med drevet i Assange-fallet, där man också förföljer inte bara målsägandena utan också deras biträde.
Jag tror faktiskt inte heller att de flesta bryr sig om dödade irakier, detta blir ett redskap att komma åt synen på sexualbrott där Borgström har gjort sig till talespersons för kvinnors rätt.

Så det löper kraftiga underströmmar i dessa båda fall som har samma källa men som inte uppmärksammas av media.
Kanske vågar de inte.

Erik Rodenborg sa...

Gunnar Wall
"Är han lika benägen där att köpa klientens version utan minsta kritiska reflektion?"

Förstår inte riktigt, "klientens version" i Assangefallet är något mycket modest, och en beskrivning av något som någon som hittade på något för att sätta dit någon knappast skulle nöja sig med.

Jag har svårt att hitta någon mer entydigt trovärdig berättelse än den som de båda kvinnorna i Assangefallet gett!

Erik Rodenborg sa...

Shed Light

"Jag tror faktiskt inte heller att de flesta bryr sig om dödade irakier."

Jag tror att de som reagerar i Assangefallet för Assange består av två grupper, dels en grupp med vänstertendens som faktiskt "bryr sig om dödade irakier", dels en anti-feministisk grupp som i stort sett inte alls gör det. Den sista märks nog mest idag, men den första finns faktiskt!

Erik Rodenborg sa...

PS till Gunnar Wall

En sak till. I DN-artikeln talas om "minsta tvivel". Jag undrar om det inte är en felskrivning, det borde väl ha stått "rimligt tvivel"? Jag kan mycket väl tänka mig att Borgnäs hade "minsta tvivel" (vilket alla borde ha om allt, inget är HUNDRAPROCENTIGT säkert!), men inte "rimligt tvivel"!

Gunnar Wall sa...

Jag ska inte gå in på någon sakdiskussion om vad kvinnorna i Assangefallet hävdat, bland annat för att de referat av polisutredningen som kommit ut är ofullständiga och inte nödvändigtvis korrekta. Var har du hittat en sammanställning som du anser är utförlig och tillförlitlig nog för den slutsats du drar?

Erik Rodenborg sa...

Gunnar Wall

Jag bygger endast på uppgifter som har funnits i media.

Känner du till något som visar att det bakom det som publicerats finns helt andra saker, som helt ändrar karaktären på fallet? I så fall borde du förstås publicera det...

Shed Light sa...

"Den sista märks nog mest idag, men den första finns faktiskt!"

Jag förstår visst att det finns människor som reagerar mot att människor skjuter prick på andra. Det gör jag också!

Men det är INTE detta Assange affären handlar om. Det är snarare en Messiashistoria nu där oskyldiga irakier eller barnsexslavar till Gulfstaterna är mycket långt borta.

Det handlar nu om något helt annat och hela historien är kidnappad av sexualbrottsförnekare.

I kommentarsfälten efter de fängslade modiga journalisterna i Etiopien så fylldes de med en otäck anda av att detta var rätt åt dem. De hade brutit mot landets "lagar". Att de ville spegla övergrepp spelade ingen rol ; de var ju från vänstern.
Schibbye har också flera ggr skrivit om trafficking bl a i Nepal, t o m då var män arga på honom och SvD som så publicerade det. Då spelade mänskliga rättigheter ingen roll. Inte heller nu när han sitter i fängelse, han står ju för "fel"saker.

Så Assangeaffären har för länge sedan lämnat frågan om mänskliga rättigheter.
Nu handlar det om annat.

Gunnar Wall sa...

Erik
Du skriver: "Jag har svårt att hitta någon mer entydigt trovärdig berättelse än den som de båda kvinnorna i Assangefallet gett!" Det är ett kategoriskt uttalande som jag tolkar som att du jämför deras berättelse med andra tänkbara berättelser i liknande sammanhang och finner deras uppgifter extremt tillförlitliga. Jag har inte tillgång till någon hemlig information, jag har bara läst vad som är offentligt tillgängligt utan att hitta belägg för denna extrema tillförlitlighet. Ett exempel: de påstådda sexuella övergrepp som Assange skulle ha begått mot den första kvinnan tycks ju inte alls ha lett till någon omedelbar schism i deras personliga förhållande att döma av den information jag hittat. Det kan ju finnas någon sorts naturlig förklaring till detta, men det väcker åtminstone berättigade frågor. Jag tycker precis som du väldigt illa om alla unkna kvinnohatande debattörer som vill göra Assangefallet till ett slagfält mot feminismen. Men det betyder ju inte att man själv ska göra förenklade ideologiska tolkningar av komplicerade händelseförlopp.

Erik Rodenborg sa...

Gunnar Wall

Jag satte mig in i berättelserna hösten 2010, och har dem inte helt aktuella nu.

Vad som slog mig då var främst att de absolut inte kunde ha tillkommit i något medvetet försök att sätta dit någon, exempelvis på uppdrag av CIA, som många då fick för sig.

För om de var avsedda att sätta dit någon skulle de ha varit "värre". De skulle inte skildra något som låg på, eller strax ovanför, gränsen för att vara en åtalbar handling.

De borde ha varit grövre, och straffvärdet högre.

Nu verkar det dessutom inte som att någon av de utsatta till en början med definierade något som en våldtäkt. De var okunniga om hur lagen såg ut, och ger intryck av att inte ha agerat målmedvetet, till en början. Det talar absolut för deras trovärdighet.

Det finns annars (tyvärr!) en massa sexuella övergrepp som inte lett till omedelbara "schismer" i personliga relationer så det tycker jag inte är något argument alls.

Erik Rodenborg sa...

PS till Gunnar Wall
Du skriver "Jag tycker precis som du väldigt illa om alla unkna kvinnohatande debattörer som vill göra Assangefallet till ett slagfält mot feminismen."

Om du läser dessa uttalanden av Assange måste du i så fall väl medge att även Assange tillhör de "unkna"…

Verutschkow sa...

Inte för att jag har hört eller läst allt som sagts i Quickaffären men jag tror inte jag har hört hans nuvarande advokat Thomas Olsson säga något negativt om Borgströms agerande/brist på agerande ...

Erik Rodenborg sa...

Verutschkow

Jag vet inte om han hade gjort det när du skrev det, men sedan dess har han förvisso gjort det flera gånger!