torsdag 12 april 2012

Maria Magdalena - den första aposteln

Tyvärr har diskussionen om Mara Magdalenas betydelse kommit i vanrykte genom DaVinci-koden. Fantasier om ättlinjer och annat har kastat ett löjets skimmer över en allvarlig fråga.

Men…

Det har ganska länge varit känt att apokryfiska skrifter som Mariaevangeliet, Tomasevangliet, och Pistis Sophia, målat upp en bild av hur Maria var den lärjunge som stod närmast Jesus, och hur Petrus reagerade fientligt mot detta. Det har ofta avfärdats som mer sentida gnostiska försök att använda personer från evangelierna för sina egna syften. Nu anses Tomasevangeliet av många vara mycket tidigt, men det finns även andra skäl som tar för att beskrivningen av rivaliteten mellan Petrus och Maria M har en verklighetsbakgrund.

Som Ann Graham Brock visar i sin bok "Mary Magdalene - the first apostle" (Harvard University Press 2003) kan man finna en hel del stöd även i de kanoniska evangelierna för en rivalitet mellan Petrus och Maria Magdalena.

Hon visar hur det finns ett omvänt förhållande mellan inställningen till Petrus och inställningen till Maria Magdalena som går igen i både kanoniskt och apokryfiskt material. Jag återkommer strax till det.

Men först något om ordet "apostel". "Apostel" är inte ett entydigt definierat ord. Det används på olika ställen, på lite olika sätt, i Nya testamentet, och det är inte detsamma som "lärjunge". "Apostel" används framförallt ofta om de som fått möta den uppstående Jesus, och sedan börjat missionera.

Därför finns det tidiga texter som kallar Maria Magdalena för "apostlarnas apostel". Anledningen till det var att i tre av evangelierna (ensam i Markus och Johannes, tillsammans med "den andra Maria" i Matteus) var det hon som först mötte den uppståndne Jesus och berättade för de andra lärjungarna om detta.

Men det finns ett undantag. I Lukasevangeliet, det evangelium som har den mest positiva synen på Petrus, och till exempel kraftigt tonar ner hans förnekelse av Jesus, framställs istället Petrus den första som fick träffa den uppstående Jesus. Nu visar Brock hur Lukas i sin berättelse även i övrigt på olika sätt tonar ner Maria Magdalena.

Motsatsen till Lukasevangeliet bland de kanoniska skrifterna, är i det avseendet Johannesevangliet. Där tonas Petrus ner mycket kraftigt (med undantag av ett avsnitt, som exegeterna anser vara ett sentida tillägg) , medan Maria Magdalena framhålls desto mer. Visserligen inte som den främsta, den rollen är i Johannesevangeliet förbehållen en lärjunge som kallas "den Jesus älskade mest". Vem det är är omstritt, förvisso. Det finns en del som menar att det också är Maria Magdalena, men det stämmer inte helt och hållet rent formallogiskt.

Nu finns det en apokryfisk skrift som kallas "Petrusevangeliet" där Petrus betonas än mer. Och, mycket riktigt, där tonas Maria Magdalena också ner.

Matteus och Markus ligger någonstans mittemellan.

Klart är att de äldsta källorna (Markus och Q-källan) är överens om att Maria Magdalena var den förste som mötte den uppståndne Jesus, och att detta även stöds av Matteus och Johannes. Utifrån detta måste hon ha haft en mycket stor auktoritet. De mest Petruslojala skrifterna förnekar detta, och verkar skriva om historien för att gynna Petrus.

Enligt Mariaevangeliet och Tomasevangeliet bottnade Petrus fientlighet mot Maria Magdalena i hög grad på att hon var kvinna. Petrus beskrivs som en manschauvinist, som inte kunde förstå att Maria M var den som stod närmast Jesus.

Den som läser Ann Graham Brocks bok, inser att det finns mycket som talar för att denna bild skulle kunna stämma.


Ortodox ikonbild av Maria Magdalena.

13 kommentarer:

Lucifer och Ahriman sa...

Den allra tidigaste källan är Paulus epistler, och där nämns Maria Magdalena inte alls. Där står det att Petrus var den som först såg den uppståndne Jesus.

"Många anser att Tomasevangeliet var väldigt tidigt". Nja, det är väl bara Jesus Seminar som anser att Tomas är baserat på traditioner som är äldre än t.o.m. Q. Även en minoritet kan ha rätt, men i det här fallet är det tveksamt... (För lång debatt att ta här!) ;-)

Däremot är det sant att det kan ha funnits rivalitet mellan mansgrisar och starka kvinnor inom den tidiga kyrkan. Paulus var inte manschauvinist - stycket om att kvinnan skall tiga i församlingen är antagligen en senare interpolation, och pastoralbreven är senare förfalskningar. Den äkta Paulus säger tvärtom att kvinnor får profetera, han har en kvinnlig följeslagare, nämner en kvinnlig församlingsföreståndare och känner till en kvinnlig apostel! Dock inte Maria Magdalena utan en viss Junia. Författaren till Petrusbreven är däremot patriarkal...

Du är hedning, Kira. Det är då uppenbart.

Erik Rodenborg sa...

Problemet är bland annat att du här påstår en massa saker utan några som helst källor.

Många forskare anser numera att åtminstone delar av Tomasevangeliet kan vara äldre än Markus. Exempelvis Karen L. King, men det finns många fler.

I synnerhet brukar det läggas fram språkliga argument för att för att flera av Jesusorden i Tomasevsevanglier är kanske de äldsta källor vi har.

Jag har nästan intrycket att det om kanske tjugo år eller så genomgående kommer att bli ett allmänt konsensus - utom i evangelikala och fundamentalistiska kretsar.

Vad gäller Ann Graham Brocks bok verkar den ha fått ett mycket positivt bemötande i den akademiska världen, och ingen mer förödande kritik verkar ha riktats mot den.

Och om du nu så bestämt anser att Paulusbreven har förändrats i efterhand - hur kan du då vara så säker på att inte avsnitt om Maria Magdalena i så fall tagits bort? Och att det som där står om Petrus inte är interpolationer?

Erik Rodenborg sa...

Har tagit bort två av de kommentarer, jag gjorde - den första för att den var aningen för polemisk, den andra för att den var ofullständig.

Men faktum kvarstår - i de kanoniska evangelierna är det endast i Lukas evangelium som Petrus är den förste som får se den uppståndne Jesus. Och det presenteras för övrigt på ett underligt och indirekt sätt.

I de tre andra möter Maria M honom först, antingen ensam (Markus och Johannes) eller tillsammans med "den andra Maria" (Matteus).

Menar du kanske att detta är resultatet av någon sorts konspiration mot Petrus? Eller vad?

Tidlösa sa...

Jag läste inte dina polemiska kommentarer. ;-)

Jag tror inte att frågan om Maria Magdalena, Petrus och Paulus är särskilt lätt att lösa, men det är faktiskt ganska märkligt att Maria Magdalena inte nämns med ett ord hos Paulus.

Där står det uttryckligen att Jesus först visade sig för Petrus, och det verkar dessutom vara en tidigare tradition, som Paulus helt enkelt förmedlar vidare. Traditionen skulle, om vi spekulerar lite, kunna ha uppstått redan innan Paulus konverterade – och i så fall komma från just Petrus själv eller gruppen kring honom. Paulus hade inget egenintresse av att framhäva Petrus. Snarare tvärtom, han bråkade ju med både Petrus och Jakob, många ifrågasatte om han verkligen var apostel, och det hade därför passat honom att förmedla en tradition om att Petrus *inte* varit den förste att se Jesus. Att han istället säger att så var fallet, är ett starkt tecken på att det faktiskt kan vara sant (The criterion of embarassment, som akademikerna säger.)

Om Maria Magdalena har existerat och varit en framträdande person inom urkyrkan, är det märkligt att hon aldrig nämns av Paulus. Visst, Paulus skrev inte en ”Who´s who” om urkyrkan, men observera att de ledande i Jerusalem han förhandlar och ibland grälar med inte inkluderar Maria, utan just Petrus, Jakob, etc. Hur kommer det sig? Observera även att han inte har något särskilt emot starka kvinnor. Han nämner kvinnliga apostlar, församlingsföreståndare, diakoner och profeter. Men inte Maria Magdalena!

När det gäller ”konspirationen” mot Petrus, observera att evangelierna har en märkligt dubbel syn på honom. Å ena sidan är han klippan på vilken Jesus skall bygga sin församling. Å andra sidan säger Jesus på ett ställe att Djävulen förlett Petrus (när denne förnekar försoningsdöden, tror jag), och vidare har vi hans förnekande av Jesus. Sedan visar det sig, att det trots allt inte var han som såg Jesus först efter uppståndelsen! Notera även att Apostlagärningarna försöker harmonisera Petrus och Paulus, genom att framställa Petrus som mer ”paulinsk”.

Jag vet inte riktigt vad som pågår här, men eftersom evangelierna och Apostlagärningarna verkar vara baserade på ett stort antal olika källor (och kanske egna innovationer?), kan man inte alls utesluta att det finns anti-petrinska traditioner som vävts in i materialet.

När det gäller Paulus: att stycket om att ”kvinnan tiger i församlingen” är en interpolation, anses bero på två saker. För det första verkar det inte stämma in på sammanhanget: jag tror det är i stycket precis innan, som Paulus säger att kvinnor får profetera, något de givetvis gör i församlingen. För det andra finns det tydligen ett manuskript där just stycket om att kvinnan skall tiga faktiskt står i marginalen, inte i själva bibeltexten. Det är alltså en ”exeges” av en senare skrivare, som uppenbarligen var patriarkal. Det finns akademiker (Robert Price, som tidigare tillhörde Jesus Seminar) som menar att även stycket om att Petrus var den förste som såg Jesus, är en senare interpolation. Det verkar dock inte finnas något i vare sig manuskripten eller sammanhanget som gör en sådan tolkning trolig. Sedan är det självfallet sant, att man inte helt säkert kan veta om något *tagits bort* från Paulus brev, t.ex. utläggningar om Maria Magdalena. Han kan ju även ha skrivit andra brev. Det verkar dock lite märkligt att Paulus, som ju inte drar sig för att polemisera mot Petrus och indirekt Jakob, trots att han var ”utböling”, inte skulle ha nämnt en stark konkurrent till Petrus i Jerusalem…

Jag kanske har missat den senaste forskningen om Tomas (mina böcker verkar vara 10 – 15 år gamla), men du verkar å andra sidan ha missat de senaste 100 årens forskning om Paulus, om man nu skall vara lite polemisk. ;-)

Tidlösa sa...

Det är nästan bara konservativa kristna som hävdar att pastoralbreven skrevs av Paulus (Richard Carrier utgör ett märkligt undantag), och många lutar åt att t.ex. Kolosserbrevet och Efesierbrevet inte helt är skrivna av honom (”de deutero-paulinska epistlarna”). Jag tror att du helt enkelt *vill* att Paulus skall vara en av de elaka patriarkale skurkarna i dramat. Jag tror att Paulus, trots vissa motsägelser, i grunden hade samma syn på könsroller som Jesus själv. Han var självfallet inte feminist i modern mening, men jag tror att han kraftigt ifrågasatte patriarkala könsroller, både judiska och romerska.

För att gå tillbaka till Tomas, så kan jag givetvis ha missat något. Att jag länge varit lite tveksam till Jesus Seminar beror på att gruppen enligt min mening helt enkelt projicerar sina liberalteologiska agendor på Jesus. Det är så att säga en spegelvänd version av fundamentalismen! Elakt uttryckt: Jesus Seminars Jesus var en slags vänsterliberal hippie (”something of a party animal”) som gled runt och hävde ur sig förnumstigheter, och som varken var särskilt judisk eller särskilt kristen. Märkligt att han lyckades rekrytera några hundra judar som någon månad efter hans död grundade den kristna kyrkan! (Det vill säga: ”judisk” i religiös mening. Jesus Seminar förnekar inte att Jesus var etnisk jude. Tror jag!)

Min syn på Jesus verkar ligga någonstans mittemellan Bart Ehrman och Martin Hengel. Ehrman är en ateist som hävdar att Jesus var en apokalyptisk judisk profet. Hans ursprungliga budskap reviderades kraftigt av Paulus. Ehrman menar alltså att den historiske Jesus liknade Matteusevangeliets, minus miraklen. Ehrman är väldigt etablerad i akademiska sammanhang. Vem Hengel var, har jag inte riktigt förstått, annat än att han var tysk teolog och skrev en mängd böcker i detta ämne. Han försöker försvara det traditionella, bibliska scenariot genom att hävda att både Jesus och Paulus var helleniserade judar. (Fast helleniserade på ett annat sätt än Jesus Seminars version av Jesus.) Båda synsätten är fullt möjliga. Man kan självfallet inte utesluta Jesus Seminars synsätt heller – det händer att relativt små religiösa grupper ändrar synsätt väldigt snabbt – men för att det verkligen skall bli en trovärdig medtävlare, måste man nästan hitta en äldre version av Tomas i någon grottöppning någonstans…

Sedan har vi ju hela diskussionen om Paulus och gnostikerna, och så vidare. Men det torde vara en annan historia. Eller?

Erik Rodenborg sa...

Bara en sak, för tillfället. Är du säker på att Paulus inte nämner Maria M?
"Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er". (Rom 16:6).

Återkommer.

PS. Det är ju trevligt att du har bytt tillbaka till Tidlösa. Låter lite bättre än "Lucifer och Ahriman"...

Erik Rodenborg sa...

Fast en sak till innan jag går ut.
Du skriver, angående att Paulus nämner att Petrus var den förste som fick se Jesus. "Att han istället säger att så var fallet, är ett starkt tecken på att det faktiskt kan vara sant".

Nja, det skulle ju kunna bero exempelvis på att hans informant var Petrus, eller några i kresten runt Petrus. Och att de ville att han skulle tro det.

Om det nu inte ÄR en interpolation...

Du skriver : "Om Maria Magdalena har existerat".....Om? Du BEHÖVER väl inte använda Ellegårds revisionistiska metod på Miriam från Magdala? Det vore svårt att fantisera ihop så pass centrala människor i så pass tidiga skrifter. Bluffen skulle ha avslöjats ganska snabbt i så fall. Av de aktiva kristna i Palestina, om inte annat.

Erik Rodenborg sa...

Ja, nu måste jag koncentrera mig på totemismen eftersom jag ska hålla föredrag om detta ämne om en vecka. Så jag väntar med att fördjupa mig i denna diskussion just nu.

Men så fort jag har hållit det föredraget kommer jag att komma tillbaka. Frågan om Maria Magdalena/ Miriam från Magdala har jag länge upplevt som både viktig och fascinerande, men jag har haft ett inre motstånd mot att mer grundligt sätta mig in i den.

Men efter den 23 april återkommer jag.

Tidlösa sa...

Och jag får kanske fördjupa mig i Tomas Tvillingens hemliga evangelium.

Fast två saker: Jag har givetvis ingenting emot Maria Magdalena, men jag tycker det är underligt att Paulus inte nämner henne, alternativt inte pekar ut henne som "aposteln till apostlarna". Det kanske gick att tuta i Paulus en vinklad version när han besökte Jerusalem första gången, men kunde man göra det även senare?

Om evangelierna skrevs efter år 70torde det ha varit svårt att kontrollera uppgifterna, eftersom nästan alla apostlar var döda och hela Palestina ödelagt av romerska arméer.

Det finns andra centrala karaktärer i evangelierna som också är väldigt märkliga. En är Barabbas, rövaren som Pontius Pilatus frigav istället för Jesus. I vissa manuskript kallas han "Jesus Barabbas", vilket ordagrant betyder "Jesus Faderns Son"! Ett märkligt sammanträffande, att rövaren som ställs mot Jesus Gud Faders Son heter...Jesus Faderns Son.

Josef av Arimathea är en annan underlig gestalt, och vidare har vi Simon av Kyrene, etc.

Det kryllar av mystiska gestalter i evangelierna. Jag betvivlar inte att Jesus har funnits (och att han korsfästes under Pilatus - inte hundra år tidigare som Ellegård hävdade), men mycket av innehållet i evangelierna kan helt enkelt inte vara sant ELLER så hände något oerhört mystiskt i Palestina omkring år 30.

Jäkligt mystiskt, faktiskt.

PS. Jag tyckte "Lucifer och Ahriman" var en rätt häftig pseudonym, fast jag håller med om att Tidlösa låter ännu bättre. Fast jag känner mig mer som en "Lucifer" än som en tidlösa!

Erik Rodenborg sa...

Tidlösa skrev:
..."ELLER så hände något oerhört mystiskt i Palestina omkring år 30."....

Ja, hela den kristna läran går som bekant ut på att något oerhört mystiskt hände i Palestina omkring år 30....
:-)

Erik Rodenborg sa...

Och, som sagt, jag återkommer mer utförligt till frågan efter den 23!

Erik Rodenborg sa...

Fast jag vill redan nu säga att teorin att Miriam av Magdala inte skulle existerat är milt sagt osannolik.

Erik Rodenborg sa...

Om jag nu ska slita mig från totemismen en sekund vill jag påpeka att evangelisterna hade som uppgift att sammanställa äldre traditioner om Jesus, VILKET PAULUS INTE HADE. De var alltså åtminstone delvis historiekskrivare.

För Paulus spelade det egentligen inte någon större roll vem som först såg den uppståndne Jesus, det viktiga var att han hade uppstått.

Naturligtvis måste evangelierna delvis bygga på äldre traditioner än Paulus - antingen det eller så var de falsarier. Att de sammanställdes senare än Paulus tycker jag är mindre intressant. Paulus såg alltså det inte som sin uppgift att dokumentera traditioner om vad som hände. Men, jag upprepar, det var ju det som evangelierna försökte göra.

Sedan hade de sina bias, det är uppenbart. Men att tre av dem skulle hitta på att det var en (ihopfantiserad?) kvinna, som var den första att se den uppståndne Jesus, låter inte riktigt som något manliga propandister för en ny religion skulle göra i ett så massivt patriarkalt samhälle.

Därför tror jag nog att det är mer troligt att de skrev så därför att det faktiskt var så.