lördag 29 oktober 2011

Ett flygblad om KFML och SACO-strejken från 1971

/Det här är en text jag skrev i början av 1971, när jag nyss hade fyllt 16. Den var avsedd som ett flygblad att delas ut på kårhuset, vilket det också blev. Jag hade alltså nyss gått med i "Liberala Förbundet" , som i likhet med mig ogillade höglönestrejker. Så när jag föreslog att jag skulle skriva ett flygblad som kritiserade maoistiska KFML/Clartés stöd till SACO-strejken hade LF inget mot det. Formellt delades flygbladet ut av Kårpartiet Liberalerna, som styrdes av Liberala Förbundet. Texten är till mer än 90 procent skriven av mig, med ett tillägg och några omformuleringar. Jag ogillade tillägget - det på stycke fem. Det argumenterade för att akademiker som är anställda av staten av just den anledningen inte kan vara utsugna. Jag tyckte det var ett förenklat resonemang, som i sin förlängning skulle innebära exempelvis att arbetarna på LKAB inte skulle kunna vara utsugna. Men det var den enda ändring som påverkade något konkret i texten. I övrigt var det mest stilistiska ändringar - vanligtvis till det sämre….

Och vad tycker jag om texten idag? Nja, den var ju något förenklad, kan man väl säga. Det är sant att SACO såg sin strejk som en kamp mot "jämlikhetspolitiken", och de krävde också de största lönepåslagen för de mest högavlönade bland sina egna medlemmar - som generaldirektörer och andra chefer. Hela denna inriktning var naturligtvis värd att fördömas. Men trots allt tog de också ut exempelvis bibliotekarier i strejken, och det fanns väl inga direkta anledningar att gå emot deras lönekamp.

Och det är lite lustigt - en organisation som LF, som till den överväldigande majoriteten bestod av akademiker på väg upp i karriären, stod för det kanske våldsammaste angreppet på SACO-strejken denna vår. Deras (och min!) anti-SACO-retorik slog det mesta - se exempelvis andra parollen i slutet av flygbladet!/

----------------------------------------------------------
KFML OCH CLARTÉ AVSLÖJAR SIG!
Sviker arbetarklassen

I valet gick KFML ut med påståendet att de var de enda som företrädde arbetarklassens intressen. De andra partierna var företrädare för monopolkapitalet, sade man. Endast KFML skulle med sitt handlande visa sig vara arbetarklassens revolutionära parti. Men hur är det? Står KFML på arbetarklassens sida?

Ett avslöjande exempel. Just nu har Sveriges mest högavlönade inkomstgrupper - de inom SACO - gått i strejk. Anledningen är att de känner sig hotade av jämlikhetspolitiken och vill bevara sina privilegier samt höga löner. Denna strejk är inte värd någon som helst sympati. Den är en liten grupps motstånd mot en jämlikare inkomstfördelning.

Denna kamp stöds endast av några få grupper. Den yttersta högern och - KFML.

Struntar i höginkomsttagarna

KFML för fram teorin att alla löntagare är utsugna oberoende av inkomst. Om man tjänar 100.000:- eller 10.000:- spelar egentligen ingen roll. Men det resonemanget är fullkomligt absurt!

Då det gäller de statsanställda akademiker som strejker, kan man dessutom fråga sig: utsugna av vem? Det är ju inte monopolkapitalet utan staten som är arbetsgivare.

KFML:s egna akademiker

Den andra orsaken till KFML:s hållning är givetvis att många av KFML:s medlemmar och anhängare är akademiker själva. För dem är det naturligt att kämpa för egoistiska gruppintressen. Och om dom inte sammanfaller med arbetarnas - desto värre just för - arbetarna!

Ty det är givet att det inte ligger i arbetarnas intressen att en liten grupp högavlönade kämpar för sina egna privilegier. KFML sviker den arbetarklass det säger sig kämpa för.

Är detta KFML:s revolution? Att kämpa för läkare i 200.000-kronorsklassen?

I så fall har arbetarna all anledning att betacka sig!

NED MED KFML/CLARTÉS AUKTORITÄRA IDEOLOGI!
BEKÄMPA INKOMSTKLYFTORNA - BEKÄMPA SACO!
FRAM FÖR EN ÄRLIG RADIKALISM!


KÅRPARTIET LIBERALERNA

_________________________________
Se också "Folkpartiet i de maktägande minoriteternas tjänst" , som skrevs ungefär vid samma tid.

6 kommentarer:

Erik Rodenborg sa...

Det bör påpekas att när jag skrev flygbladet trodde jag att jag skulle göra karriär själv, ("som vuxen") och hamna i någon höglönegrupp.

Jag hade en oerhörd motvilja mot att jag skulle tjäna mer än andra, så jag hoppades att det skulle ha skett en nästan total inkomstutjämning innan jag kom dit.

Det skedde ju inte - å andra sidan gjorde jag ju ändå inte någon karriär och blev i alla fall inte högavlönad....

Moder Thorium sa...

Det här flygbladet är en typisk trotskistisk provokation. Den splittrar fronten. Trotsky var vänster till formen men höger till innehållet. Han anslöt sig till bolsjevikpartiet först år 1917, och ville prisgiva Ukraina och Vitryssland åt den brittiska imperialismens avskyvärda plundringar. Senare blev han agent åt Hitler, underskattade bönderna, grundade den s.k. Fjärde Internationalen, och lade spik i smöret. Han var en skändlig förrädare. Kamrat Stalin kritiserade honom strängt på Demokratiska Smörproducenters Femte Kongress i Alma-Ata. Detta lysande och briljanta tal har översatts till 110 olika språk.

Vidare har vi Förbundet Kommunist. De är uppkallade efter den s.k. Fjärde Internationalens franska sektion, Ligue ”Communiste”. Här är provokationen alltså helt öppen. De påstår sig vara maoister, men agiterar för den kontrarevolutionära parollen ”Splittra SACO efter klassgränserna”. De stödjer även Svarta September och svarta änkan (Jiang Qing).

Som Ordförande Mao vid upprepade tillfällen har framhållit (b.la. i Valda Verk, band III, s. 616-666), så är det kommunisternas uppgift att städse tjäna folket, studera den dialektiska materialismen och kräva fler bussturer till Blomstermåla. Man måste stärka vänstern, vinna över de vacklande mittenkrafterna och isolera högern. Högern, det är SAF. De vacklande mittenkrafterna, det är SACO. Särskilt Officersförbundet. Vänstern, det är KFML och delvis även MLK, men endast när MLK vill gå upp i KFML enligt principen enhet-kritik-enhet.

På samma sätt som FNL enat Viet Nams folk, måste Sveriges folk enas kring parollen ”Allt stöd till SACO-strejken”. Alla sanna liberaler måste ta avstånd från renegaterna inom det s.k. Liberala Förbundet, och deras lakejtjänster till USA-imperialismen, IB och Zionismen. Är det verkligen en slump att den s.k. Offensiv-gruppen (Hägglund, Johansson, etc) bedriver entrism i denna sammanslutning? Nej, det är det inte.

Och så vidare, och så vidare.

OBS! Parodi! :D

(OK, KFML lät inte *riktigt* så där, men jag är visst lite trött ikväll, HA HA HA)

Erik Rodenborg sa...

Jag ogillade KFML från första gången jag hörde talas om dem, eftersom de var stalinister. Men jag tänkte att de kanske inte insåg vem Stalin var och att man ändå kunde beundra dem om de militant ville försvara arbetarklassen. Sedan kom SACO-strejken. Det var lite av en chock. SACO gick öppet ut och sa att nivelleringen har gått för långt och att man nu måste öka löneklyftorna. Om detta inte ett ord i Gnistan! Istället hyllades SACO-ledningen för deras beslutsamma kamp mot "monopolkapitalet". Att bekämpa monopolkapitalet var det sista som SACO-ledningen ville, förstås, men det verkade inte riktigt KFML förstå.Så å ena sidan hyllade KFML Stalin, å den andra den borgerliga SACO-ledningen. Jag minns att jag nästan mådde illa rent fysiskt. Och, ja, i sina värsta stunder lät KFML ungefär så där som du parodierar. Jag minns ett utfall mot Bolsjevikgruppen, där de parafraserade Mao. "Det finns somliga dårar som lyfter tunga stenar för att sedan tappa dem på sina egna fötter. Bolsjevikgruppen är sådana dårar" . Jag hade aldrig hört Maocitatet som utfallet byggde på, och tyckte det inte lät klokt. Bolsjevikgruppen hade i Bolsjevik nr 1 angripit KFML:s "empiriodogmatiska" metod och svaren blev av denna typ! Å andra sidan var KFML:arna ofta trevliga och empatiska personer rent privat, vilket skapade en paradoxal känsla.

Moder Thorium sa...

Ja, var det inte RMF som sarkastiskt sade att KFML försöker göra Stalin till en "harmlös ikon" medan KFLM(r) försöker göra honom till en "stor revolutionär", och att endast borgarna säger sanningen om Stalin, eftersom han passar så mycket bättre som han faktiskt var: en tyrann.

Jag läste gamla årgångar av Proletären på ARAB för många år sedan, och några enstaka nummer av Gnistan. Mest läste jag Marxistiskt Forum. Det verkar som att RMF:s sarkasm stämmer - KFML/SKP hyllade förvisso Stalin, men de lade tonvikten vid Mao och sina egna särpräglade tolkningar av ditten och datten, medan KFML(r) på ett närmast vulgärt sätt skröt med att de hyllade Stalin öppet. De hade Stalin-märken, delade ut "veckans ishacka" (ofta till just RMF), etc.

Dessutom gav de ut en bisarr bok som hette "Josef Stalin: Proletariatets stålhårde ledare", och som var nästan ännu värre än Gustafsson-Wickmans bok...

Jag köpte båda böckerna på Röda Rummet (!) för många år sedan...

Erik Rodenborg sa...

"Utmärkelsen" hette "Månadens ishacka" och "delades ut" under andra halvåret 1971. Då var Proletären en månadstidning. Och, ja, jag tror att RMF fick den två eller tre gånger. Harry Isaksson (en av strejkledarna i gruvstrejken 1969) fick den en gång!

Moder Thorium sa...

Proletären kallade Isaksson "ökänd gruppsexman i Malmbergets hippiekretsar". På 1990-talet var tongångarna annorluna. Proletären bjöd in Harry Isaksson som gästkrönikör! Dessutom lyckades Proletären publicera en artikel om Vietnamrörelsen som handlade om...DFFG. SFIF nämndes inte en enda gång.

Suck.

Proletären borde kanske få Månadens ishacka?