söndag 21 augusti 2011

Ett angeläget projekt

/Detta är en skämtsam artikel jag skrev tillsammans med en annan internatelev på Jakobsbergs folkhögskola i april 1981. Den publicerades i elevtidningen "Jakobinen" nr 4/80-81. På hennes begäran undertecknar jag här på bloggen endast med hennes initialer, inte med hela namnet. Som framgår av artikeln hade vi ofta ganska roligt på folkhögskolan... Och, nej, frågetecknet inom parentesen i tredje stycket nedifrån är inte tillagt nu för att ordet innan är svårläst, utan fanns i originalet. Poängen, så vitt jag minns, var att konturerna på det vi ville studera var så flytande att det var kanske fel att använda ordet "strukturella" i sammanhanget... /

Vi är några elever på skolan som anser att de projektförslag som finns inför höstterminen är klart otillfredsställande. Samhällsengagemang i all ära, men vi anser att det är mycket beklagligt att den mest avgörande frågan i vår värld idag aldrig tas upp.

Därför vill vi föreslå ett projekt till ht-81 med syfte att analysera fenomen som får allt större betydelse i vårt samhälle.

Tyvärr finns det inga mer uttömmande analyser av dessa fenomen, trots den enorma signifikans de har i synnerhet i icke tätbefolkade bygder. (Sambandet mellan detta fenomen och urbaniseringen har aldrig blivit föremål för någon inträngande analys…)

Det material som förekommer i denna fråga är bristfälligt, trots att dess historia är mångtusenårig.

Vi har alltså anledning att tro att vårt projektarbete kommer att bli genuint banbrytande.

Projektet har sin betydelse också på ett annat plan. Dess existens kan komma att innebära en positiv förändring av elevunderlaget på skolan. Kännedomen om projektets existens kommer helt naturligt att skapa intresse för skolan hos mer djupa, reflekterande personer som genomskådat den förhärskande världsbildens ytlighet och som verkligen tar livet på allvar (och det vore förbaskat skönt...)

Projektets uppgift skulle bl.a. vara analyser av relationer mellan det strukturella (?) fenomenet och utvecklingen av samhällets överbyggnad, i synnerhet på det ideologiska planet.

En annan viktig uppgift är konkreta substansundersökningar av detta fenomens minsta enheter. Som preliminärt arbetsnamn på projektet har vi valt "Spökprojekt -81".

Som studiematerial har vi bl.a. tänkt oss att använda oss av "The Ghost Phenomenon: a Metahistorical Analysis, vol 3" av Richard of Mountbatten från 1898. Och den kanske mindre ambitiösa "Det lilla spöket Laban".

Erik Rodenborg
CW

Inga kommentarer: