måndag 23 januari 2017

Om barnmisshandel i SvD

Det är två angelägna och viktiga artiklar om barnmisshandel i dagens SvD. De kan läxas här och här.

Från den senare artikeln vill jag här citera detta, om ett uppmärksammat fall i Norge.

"Sommaren 2016 var det en ny uppmärksammad rättegång. Denna gång var det en åttaårig flicka, Monika, som hittades hängd 2011. Polisen ansåg att det handlade om självmord och lade ned undersökningen 2012. En visselblåsare inom polisen vägrade emellertid tro på att det handlade om självmord och skrev en rapport till sina chefer. 

Trots att det visade sig att han hade rätt och att en man till sist dömdes till 18 års fängelse för mordet på Monika, blev resultatet att visselblåsaren ignorerades, avvisades och straffades i så hög grad att han slutade på sitt jobb. 

En intern granskning friade cheferna. Fackförbundet svarade med att avråda alla poliser från att agera som visselblåsare".

Läs gärna båda artiklarna i sin helhet, genom länkarna ovan.

Inga kommentarer: