torsdag 26 januari 2017

Familjekult och våld i Putins Ryssland

En rent arkaisk höger är på frammarsch i Donald Trumps USA och Vladimir Putins Ryssland. Det är den typ av höger som för att främja sin makt vill förstärka, och talar mycket högstämt om, "nationen", "traditionen" - och "familjen".

Det senaste exemplet i Ryssland är den nya lag som just har tagits av duman, som på nytt tillåter våld i familjen. Det gäller både våld mot kvinnor och barn. Det är som om Sverige idag skulle upphäva inte endast förbudet att slå barn inom familjen från 1979, utan även förbudet mot att slå kvinnor i familjen från 1858.

Inget är nytt under solen, inte heller i Ryssland. Putin efterapar Josef Stalin, som också i sin marsch till höger på trettiotalet ville återupprätta familjens ställning, och auktoritet - efter den frigörelseprocess som skedde efter revolutionen 1917.

Om Putin idag efterapar Stalin, så var Stalins politik i sin tur en återgång till politiken under tsartiden. Bort skulle den revolutionära familjepolitiken efter 1917, som försökte stärka kvinnornas, ungdomens och barnens ställning.

Genom en serie nya lagar och andra beslut under trettiotalet - från förbudet mot homosexualitet - till instiftande  av medaljer för "moderskapets hjälte" till de kvinnor som fött mest barn - skulle familjens "traditionella värden"  höjas till skyn, och dess makt stärkas.

Om detta skrev Leo Trotskij mycket klokt i Den förrådda revolutionen 1936.

En av hans formuleringar där vill jag gärna citera: "Det mest förhärskande motivet till den nuvarande familjekulten är utan tvekan byråkratins behov av stabila relationer inom hierarkin, och av disciplinering av ungdomen med hjälp av 40 000 000 stödjepunkter för auktoritet och makt."

Det socioekonomiska systemet är helt annorlunda under Stalin respektive Putin, men en hel del  annat är gemensamt. Som anammandet av arkaiska patriarkala ideal, som ett kitt, för att stärka och legitimera de härskandes makt.

Inga kommentarer: