lördag 8 oktober 2016

Nya Tider och omgrupperingarna inom svensk högerextremism

Det händer intressanta saker inom den svenska "nationella" högerextrema miljön. En läsvärd analys av detta kan vi ta del av här.

Tidningen Nya Tider (känd från bokmässan i Göteborg) tycks spela en central roll i denna process.

Vidare kan nämnas att Ingrid Carlqvist (inte helt obekant för den som följt denna blogg under några år) också tas upp i artikeln -  som en person som spelar en viktig roll i sammanhanget.

Läs den gärna....

Inga kommentarer: