fredag 12 februari 2016

Vem sade att Marx hade fel?

Att de rika blir rikare är inte någon tom vänsterklyscha. Det sker en allt snabbare koncentration av egendom och kapital hos ett allt mindre fåtal. Situationen blir snabbt mer och mer absurd.

Eller vad sägs om detta resultat av Oxfams årliga rapporter om ojämlikheten i världen: 2015 ägde  62 människor lika mycket som hälften av världens befolkning!

Läs mer här.

Inga kommentarer: