söndag 3 augusti 2014

Hästen från Troja, Thermopyle - och Karin Boye

Hjallmar Gullbergs dikt Död Amazon och Karl Gerhards sång Den ökända hästen från Troja kom vid ungefär samma tid. Den präglades av hotet från Nazi-Tyskland, och detta avspeglades i både dikten och sången.

Jag tycker om både sången och dikten, och Hjalmar Gullbergs dikt kan ibland nästan få mig att gråta.

Men det är lite intressant att deras paralleller blev helt motsatta. De som finns i Hjalmar Gullbergs hyllningsdikt till Karin Boye är nog mer konventionella. De grekiska förlorarna vid Thermopyle, 480 f.kr., jämförs med 40-talets besegrade Grekland (och med Karin Boye!) och perserna med - Nazi-Tyskland. Det låg ju i tiden, det antika Grekland idealiserades, medan perserna sågs som otäcka barbarer som man gott kunde jämföra med Hitler.

Men Karl Gerhard var på sätt och vis djärvare. Han jämför Hitler och Quisling med den grekiska armé som med en infernalsik list, enligt Iliaden intog och förstörde det Troja, som låg ungefär i det område där de persiska invasionsarméerna långt senare seglade mot Grekland.

Jag tycker som sagt mycket om Hjalmar Gullbergs dikt - men jag har aldrig stått ut med hans idealisering av det partriarkala Grekland. Jag tycker nog att Karin Boye förtjänar att jämföras med något bättre...

Däremot har jag lite större sympatier med Karl Gerhards parallell. Jag läste Iliaden som barn och blev lika ledsen över berättelsen om stormningen av Troja som jag blev när jag läste berättlelsen i Josusa bok om stormningen av Jeriko .

I båda fallen lyckades invasionsarméerna på ett så fuskigt sätt ta de städer som de annars inte kunde besegra. I grekernas fall genom att smuggla in en trähäst, för Josuas armé genom att trumpeta med några basuner med ett helt magiskt resultat.

Nu är ju trähästen i Troja lika mycket mytisk som någonsin Josuas basuner. Men i båda fallen tyckte jag det var väldigt orättvist och fuskigt, och mina sympatier låg tveklöst på de angripna städernas sida.

Så jag kan förstå Karl Gerhards parallell, långt bättre än Gullbergs försök att jämföra en av Sveriges mest intressanta och sympatiska diktare med det patriarkala grekiska slavsamhällets soldater.

2 kommentarer:

Tidlösa sa...

Du kan ju trösta dig med att både patriarkala romare och (om man får tro Snorre Sturluson) skandinaver ansåg sig härstamma från Troja... ;-)

Erik Rodenborg sa...

Snorre Sturlassons påståenden i Eddan tror jag inte alls avspeglade någon spridd uppfattning bland "skandinaver", . men däremot stämmer det om romarna. Det är lite gåtfullt, faktiskt.