söndag 22 november 2009

Jag har....

... dessutom tröttnat på mail och andra elektroniska textbaserade kommunikationssätt.

Jag vill helt enkelt passa på och säga att det inte finns några garantier för att jag ens läser mail.

Mail och chatt har blivit en ersättning för att prata. Jag upplever det som alienerat och opersonligt.

Inga kommentarer: