fredag 20 november 2009

Idag för 20 år sedan...

... antog FN en konvention som alla medlemsländer utom 2 har ratificerat, men som inte något av dem följer.

Jag syftar naturligtvis på barnkonventionen. Och de två länder som inte ens på papperet vill stå för barns rättigheter är Somalia - och USA.

Inga kommentarer: