fredag 1 maj 2009

Marx och exploateringen av barn

En sak jag faktiskt inte visste var hur stor del av Marx Kapitalet som handlar om barnarbete. Marx beskriver med en lång rad exempel den hänsynslösa exploateringen av barn i 1800-talets industrier.

Att dessa barn gradvis bröts ner, blev sjuka, och ofta dog, bekymrade inte fabrikernas ägare som vältaligt förklarade varför det var nödvändigt för ekonomin. Och de vakter som såg till att barnen inte fick somna eller lämna arbetet verkar ofta ha sett det som en självklar arbetsuppgift.

På sätt och vis hänger saker ihop. Det gemensamma för den industriella exploateringen av barn i 1800-talets Europa (som ju fortsätter idag i många länder i tredje världen!) och den sexuella exploateringen av barn är att barnen i bägge fallen ses som enbart ett redskap för att tillfredställa vuxnas ”behov”. Att ”behoven” i det ena fallet är renodlat ”ekonomiskt”, i det andra fallet framförallt ”sexuellt” eller sadistiskt kan inte skymma likheterna – cynismen, grymheten, bristen på elementär medkänsla.

Den tidiga kapitalismen utvecklades på bekostnad av för alltid förstörda barn, som ofta dog innan de nådde vuxen ålder. Vi kan säga att det var andra tider då. Men i grunden finns samma cynism och likgiltighet för barnen på många håll idag. Fast det ofta sker i det fördolda, tystas ned, eller slätas över.

Inga kommentarer: