tisdag 6 januari 2009

Original Gangsters - vårt värn mot sexualförbrytare?

Det kriminella gänget "Original Gangsters" har tagit över sidan "Kriminellt", som hänger ut dömda sexualförbrytare. Istället för att skriva en egen längre kommentar länkar jag till Maria Nymans utmärkta artikel om saken på Consequentia.se.

Jag håller helt med henne.

Vill också gärna länka till Kjell-Åke Bjurkvists utmärkta kommentar på Crimenews.se.

Att ett kriminellt gäng driver en kampanj för att en liten del av det fåtal förövare som åker fast, ska hängas ut, förföljas, misshandlas och kanske dödas gynnar inte utsatta barn, överlevare eller våldtagna kvinnor. Det är att på nytt hamna i synen på förövarna som "de andra", en liten grupp av perversa figurer som lätt kan identifieras - och oskadliggöras av Hells Angels-liknande machos?

Samtidigt som en stor grupp av föräldrar, äkta män och andra respektabla förövare höjda över alla misstankar även i fortsättningen ska skyddas med hjälp av teorier om "falska minnen", PAS och andra pseudobegrepp.

Kriminellt.com kommer att fungera som utmärkt PR för ”Original Gangsters”, men i kampen mot övergrepp är det sämre än en återvändsgränd. Det fördunklar de verkliga frågorna, och gynnar förnekarna.

8 kommentarer:

Motherwitch sa...

Jag kommenterar inte "övertagandet". Och inte heller de nya ägarna.
Däremot den ton som uppstått i forumet efter ägarbytet. Det är beklagligt, det ger bara myndigheeterna ännu en anledning att stänga ner sajten. Uppvigla och uppmana till brott är ju inte lagligt någonstans....punkt för min del.

När det gäller infrastrukturutvecklingen i samhället så har den ju förändrats radikalt iom internet. All information är mer lättillgänglig än någonsin. Istället för att ringa eller besöka en domstol kan du via mejl beställa en Dom och få den hemskickad eftersom det är en offentlig handling. Ännu enklare har det blivit sedan det dök upp sajter som tillhandahåller Domar via nätet. Man behöver inte ens ladda ner dom.Det är bara att oinloggad läsa dom.

Jag fortsätter att stödja själva idèn om att på detta enkla sätt kunna ta del av offentliga handlingar.

Jag ser dessa Domar som unika kunskapskällor när det gäller frågor om sexuella övergrepp på barn. Jag ser dom som Dokument och bevis över vilka bestialiska brott en utåt sett "helt vanlig" människa kan begå mot små barn. De är intressanta på det sättet att man får följa hela kedjan från brott till straff och därigenom även få ta del av hur Domstolarna "resonerar" sig fram till straffen. Ja, eller rättare sagt de extremt låga straff dessa förövare får i förhållande till hur straffskalan ser ut.

VAR annars får man denna unika inblick? Knappast i media.

Jag förstår inte vare sig de som uppviglar brott mot förövarna eller de som nitiskt värnar om förövarnas "integritet" och därför är motståndare till att Domar läggs ut på nätet.
Viss förespråkare ser inget annat än brottet. Somliga motståndare ser inget annat än namnet och personnumret på förövaren.

Jag betraktar domarna som dokument som alla borde ta del av. Dokument som visar att den där "snälla, rara, gulliga" pappan, grannen, vännen, släktingen faktiskt hade en annan sida av sin personlighet som han aldrig visade för någon annan än brottsoffren.

En annan aspekt av denna dr jekyl och mr hyde personlighet som dessa förövare har är den som framgår av alla de anhöriga som knappt kan ta till sig faktum trots överväldigande bevis.

Är inte detta ett ganska viktigt observandum? Det säger väl en hel del om de här förövarnas manipulationsförmåga, deras utstuderade tillvägangångssätt? Jag tror inte som Nyman att man ska fokusera mer på "de andra" eller att någon slipper undan bara för att Domar läggs ut på nätet. Tvärtom. Domarna skapar en medvetenhet hos människor som annars saknas om att de är brotten begås inte bara av utåt sett en viss typ eller kategori människor.

Ja, det flesta förvövare går fria. Men det är väl knappast på grund av att det finns Domar att läsa på nätet? De går fria bla för att omgivningen blundar. Det är väl ingen som vill tro "sånt här" om en högt respekterad och aktad samhällsmedborgare.

De här handlingarna, dokumenten som Domar är kan med befog betraktas just som de bevis många vill ha på att sexuella övergrepp har inget med social eller samhällelig status att göra. De begås av läkare, poliser, advokater och arbetslösa mfl mfl..De begås helt enkelt alltid av de man minst anar...

Jag vill verkligen inte ha tillbaka tiden där människor bara kunde läsa om sexuella övergrepp på braskande löpsedlar och korta notiser i pressen. Tvärtom så hoppas jag det här kommer sprida sig ännu mer och nå ännu fler. Att alla får större kunskap om brotten, förövarna och straffen.

Jag fattar ärligt talat inte dom som skriker om att folk måste vakna, folk måste "våga se". Nu när människor både har vaknat och vågat se så verkar det som om det finns allt för många som vill få dom (oss, mig) att blunda igen......

Motherwitch sa...

Tillägg:
Att läsa de flesta av dessa Domar har givit mig en helt ny och enorm kunskap jag inte fått någon annanstans. För jag hade knappast betalat 70 kr/dom som det kostar att få ut dom från domstolarna (kopiering och porto).

Jag ser tendsenser i rättssystemet som inte är allt för upplyftande när man dömer de här förövarna. Detta hade gått mig helt förbi om jag inte på detta enkla sätt få ta del av Domarna. De här domarna har givit mig ett par ännu starkare glasögon ur vilka jag betraktar sexualbrott mot barn.

I mina ögon är de här Domarna rena forskningsunderlagen för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Jag vill även tillägga att jag kanske skriver som jag anser mig sitta på en absolut sanning om vad som är rätt eller fel när det gäller publicering av Domar på nätet. Men det gör jag förstås inte och jag är medveten om de problem och dilemman som finns.

Jag vill även påpeka att jag har min åsikt grundad. Jag har hittills inte mött på ett enda argument som skulle få mig att kunna ändra uppfattning om Dompubliceringsfrågan...inte ens det faktum att jag inte stöttar de som står bakom sajterna är fog för mig att byta åsikt i frågan.

Kira sa...

Hej Motherwitch,

Jag har inget som helst emot att domar läggs ut på nätet, och jag vill sannerligen inte att någon ska börja "blunda igen".

Men jag tror inte att den vikigaste uppgiften idag är att sammanställa listor på några av de fåtal dömda, med namn och bilder.

Jag har inget direkt emot att någon gör det, å andra sidan. (Men helst då inte av kriminella gäng, eller nynazister. Det kan få en del obehagliga sidoeffekter...)

Bara det inte skymmer sikten för viktiga uppgifter, som att bekämpa de föreställningar (som FMS och PAS) som gör att man inte tror på barn som berättar - eller vuxna som berättar.

I USA är sexualbrottsdomar helt offentliga. Det är helt OK. Men genom en gigantisk kampanj om "falska minnen" och mot "lögnaktiga mödrar" har där en situation skapats som gör att nästan bara de mest oförsiktiga förövarna åker fast.

För min del är uppgiften att bekämpa dessa myter det mest väsentliga.

Vänliga hälsningar Kira

Anonym sa...

Hej Motherwitch!

Jag är helt överens med dig om att offentlighetsprincipen är en tillgång.

Lite längre in i din text undrar jag över hur du återger min ståndpunkt. Du skriver att du
""tror inte som Nyman att man ska fokusera mer på "de andra" eller att någon slipper undan bara för att Domar läggs ut på nätet"".

Tacksam för förtydligande.

Vänliga hälsningar,
Maria

Motherwitch sa...

Vad jag menade när jag skrev utifrån Maria Nymans syn på detta med domar så tolkade jag det som att du/Maria hade en farhåga om att dessa domar skymmer sikten för vilka de "egentliga och faktiska" förövarna är. Vad jag menar är att det är tvärtom, Domarna talar sitt tydliga språk. Och att Domarna når ut till många.
Genom att läsa dom får man en bild av att förövaren kan vara. Och ä r. "vem som helst". Social rang eller status, ekonomi, yrke har ingen betydelse. De finns i alla kategorier. Det vara bara det jag syftade på och att jag inte tror det finns anledning till oro när utan tvärtom.

Kira: Har viss förståelse för dina farhågor, detta på grund av att det berör ett område som det är svårarare att nå ut med information och kunskap i. (Än ex Domar på nätet) Det är svårare för människor att ta till sig det faktum att det sprids propaganda om ex PAS som ju saknar vetenskaplig grund. Dessa påståenden måste bemötas av korrekt fakta och om det inte görs är det rent förödande. Men det är så mycket svårare att nå ut med den här kunskapen. Dock tror jag inte Domarna skymmer sikten. Tvärtom så tror jag i förlängningen att även dessa diskussioner gynnas av att detta ämne (övergrepp) i sin helhet har fått en enorm uppmärksamhet.

Ur detta som pågår nu kommer det stiga ut ännu fler människor beredda att engagera och fördjupa sig i frågor som rör PAS och andra myter som sprids av vissa subgrupper i syfte att förringa förekomsten av sexuella övergrepp på barn.

Det vi ser nu är ett trendbrott som i förlängningen bara gynnar debatten och kunskapspridningen i de här frågorna.

Detta är vad jag tror och jag hävdar inte på något sätt att det är en sanning, men jag känner ändå en stark övertygelse om att vi är på rätt väg.

Som vanligt känner jag mig lite skamsen i efterhand när jag skrivit en kommentar som till viss del upprör människor som står på samma sida av staketet som mig. Jag ber om ursäkt och min mening var inte att ifrågasätta några av de mest kunniga personer som finns på området. Utan bara ge min infallsvinkel och tankar ur mitt perspektiv. Erkänner villigt att jag kunde gjort det lite snyggare.
mvh

Motherwitch sa...

Vill även tillägga att mitt hopp nu står till att det kommer (har fått indikationer på det) nya grupper utan dolda agendor som är beredda att driva sajter som lägger ut Domar. Men då helt avidentifierade och endast i syfte att sprida kunskap och inte hänga ut förövare...fortsättning följer och jag håller er uppdaterade..

Anonym sa...

Jag utgår från att:

- dömda förövare är faktiska förövare tillsammans med ett stort antal icke dömda,

- mäns våld mot män hänger samman med mäns våld mot kvinnor och barn,

- OG och andra brödraskap, exemplifierade av en grupp yrkespolitiker på 70-talet, har fel när de hävdar att förövare inte förekommer i de egna leden,

- övergrepp som inte stoppas kan fortgå för att icke-förövande vuxna inte gör sig möjliga som samtalspartners,

- möjligheterna att skydda barn växer när vuxna, framför allt inom vård, utbildning, omsorg och rättsväsende, får utbildning i att ta itu med övergrepp.

Maria

ullina sa...

Jaha och då undrar jag vad hur har du tänkt dig att lösa det om nu ej kriminella lämpar sig för det, vi vet att rättsväsendet blundar med 1½ öga pedofilen blir utsläppt Ef. 2 år minus plus, skadestånd betalas i regel av staten
Vet hur satans tankar går det var väll värd nästa byte mums mums