söndag 11 januari 2009

Men Chavez gör något...

Den välutrustade israeliska krigsmaskinen, som inte lyckades så bra med Hizbollah, har riktat sina vapen mot ett annat mål. Den isolerade enklaven i Gaza, med sin förtvivlade och hungrande civilbefolkning, är nu måltavlan för regionens starkaste militärmakt.

Så massakrerna fortsätter dag efter dag, och regeringarna i omvärlden blundar. Ja, med ett undantag. Venezuelas regering och president Hugo Chavez har brutit de diplomatiska förbindelserna med Israel och gett Israels ambassadör 72 timmar på sig att lämna landet.

Om det finns något som trots allt ger en ett visst hopp för framtiden är det Venezuela...

2 kommentarer:

Magnus sa...

Men snälla du nu får du väl skärpa dig. Chavez, Castro kramaren, kuppledaren, terrorist finansiären m.m.
Vad du säger är att ändamålet helgar medlen och att du skulle gå till sängs med djävulen själv om det gynnar dina mål. Är det inte exakt det som du anklagar Israel för att göra.

Kira sa...

Du har uppenbarligen en uppsättning värderingar jag inte delar, vilket visar sig av termer som "Castrokramare".

Den nuvarande regeringen i Venezuela sitter där den sitter efter en serie demokratiska val. Vid ett av dessa val var för övrigt den förre USA-presidenten Jimmy Carter observatör, och han noterade att valet var mer demokratiskt än det val som gav Bush segern i USA 2000.

Man kan för övrigt bara hoppas att Chavezregeringen, med stöd i de massmobiliseringar som nu präglar Venezuelas politiska liv, går ett steg längre och avskaffar kapitalismen i Venezuela.

Däremot vill jag påpeka att jag inte vill ansluta sig till Chavez´ terminologi när han använde ordet "Holocaust". Folkmord hade varit en korrekt term, men Holocaust är en term som i vår tid identifierats med Nazi-Tysklands projekt att systematiskt försöka utrota i princip alla judar.

Israels politik mot palestinierna har inte liknande syften.

Men Chavez´ begreppsapparat är inte alltid den mest subtila...