lördag 9 september 2017

PK-banken skulle inte ha kunnat lämna Sverige

Nu diskuteras varför Nordbanken lämnat Sverige. SvD och andra borgare skyller på att den ekonomiska politiken driver bort företag från Sverige. En del sossar lägger ansvaret på Nordeas ledning.

Men saken är ju den att trots en del fusioner med andra banker härstammar Nordea i rakt nedstigande led från den statliga PK-banken. PK-banken gick från att vara en statlig bank, till en där staten ägde en krympande del av banken, till att slutligen bli en helt privat bank.  Om den inte hade privatiserats skulle den inte ha kunnat lämna Sverige. Statliga banker kan inte flytta mellan länder mot regeringars vilja.

Det yttersta ansvaret ligger hos de som en gång beslutade om att privatisera PK-banken.

Inte för att jag på något sätt är en okritisk beundrare av Kina, men i det här avseendet har Kina en stor fördel. De kinesiska bankerna är i stort sett helt statliga. De lämnar inte Kina. Så har också det landets ekonomi gått mycket bra under en mycket lång tid..

Inga kommentarer: