lördag 22 juli 2017

Stoppad dokumentär om nedtystade övergrepp

1994 skulle Dicovery Channel sända en dokumentär om nedtystade övergrepp mot barn i Nebraska, USA. Den hade namnet "Conspiracy of Silence".

Den visade hur en republikansk toppolitiker, Larry King, som just hade åkt i fängelse för förskingring, hade stått i ledningen för ett förövarnätverk som utnyttjade barn, framförallt genom en institution som kallas "Boystown".

"Boystown" är en känd, och respekterad, institution. Och inte bara i USA. I sjätte klass i grundskolan fick vi faktiskt på Lärarhögskolans övningsskola se en idealiserad spelfim om just "Boystown". Den hade grundats av en katolsk präst i början av 1900-talet, som ett hem för övergivna pojkar, men började senare även ta emot flickor.

Redan innan King fängslades hade många barn och ungdomar trätt fram och berättat hur King i samarbete med andra kända och högt uppsatta personer hade utnyttjat dem sexuellt på de mest grova sätt. Berättelserna ledde aldrig till någon åtgärd, och när FBI slutligen förhörde dessa var det för att hota dem: "om ni fortsätter att tala om detta kommer ni att åtalas för förtal".

En flicka som vägrade att vara tyst dömdes också till tio-femton års fängelse för mened (från början hotades hon med 27 års fängelse!). Hon frigavs senare i förtid efter att ha suttit fyra och ett halvt år

En alternativ undersökning startades ändå av en republikansk senator, på uppdrag av en kommission knuten till staten Nebraska. De tillsatte en jurist som skulle leda arbetet. Denne förklarade i ett uttalande att han hade bevis som skulle leda till fällande domar mot förövarna. Dagen efter dog han när hans helikopter störtade... Efter det ingrep FBI, och utredningen lades ned.

Filmen visar på ett mycket konsekvent mönster av nedtystande. Filmens eget öde bekräftade senare denna bild.... Bara några dagar innan programmet skulle sändas stoppades det plötsligt. Det kostade Discovery Channel många miljoner. De försökte dessutom förstöra alla kopior (det var innan alla filmer digitaliserades!).

En kopia överlevde dock och har sedan reproducerats på olika håll. Den kan exempelvis ses här.

Den kan också ses på denna sida som också innehåller mycket värdefull information om fallet. Anledningen till att jag också lägger upp en YouTube-länk är att det ibland verkar vara problem med att se filmen på Franklin.org. Den som inte lyckas kan försöka klicka på att installera en ny version av Flashplayer.

Nedtystandet skulle förstås inte vara komplett om det inte också omfattade.... Wikipedia. I denna mycket korta karikatyr till artikel på engelska Wikipedia finns ett ovanligt taffligt försök till ett sådant. Det bör nämnas att personer som försökt redigera Wikipediaartikeln i en annan riktning konsekvent inte endast fått sina ändringar raderade - de har också avstängts från Wikipedia. Och nu har all vidare redigering av artikeln stoppats...

Faktum är att när Wikipedia (åtminstone den engelska varianten) tar upp just den typen av fall brukar det nästan rutinmässigt förvandlas från ett "opartiskt" uppslagsverk till ett rent forum för desinformation. I det här fallet behöver man dock endast ta del av den mest elementära info för att genomskåda Wikipedias korta och ohederliga snutt.

Så se filmen. Och titta gärna sedan på annan info på Franklin.org och på andra ställen.

Man lär sig en del om nedtystning, som alltså inte endast omfattar ledningen för Boystown, utan även den lokala polisen, FBI, de stora media - och i slutändan alltså även Discovery Channel.

Man blir verkligen inte glad när man ser den. Men man lär sig lite om verkligheten.

Inga kommentarer: