måndag 15 december 2014

Bortträngda minnenas tid förbi?

I ett rättsfall nyligen har en man som fått resning friats från anklagelser om övergrepp som sägs ha byggt enbart på bortträngda minnen. I samband med detta säger f.d. överåklagare Sven-Erik Alhem i ett TT-uttalande att "de bortträngda minnenas tid är förbi, när det gäller brottmål".

Frågan är hur det ska tolkas. Själv anser jag det vara självklart att fällande domar inte bör bygga på endast en persons minnen, vare sig bortträngde eller andra. För en fällande dom bör det finnas stödbevisning.

Men om uppfattningen att återkallade bortträngda minnen tillhör en kategori som aldrig kan vara sann slår rot, kommer man inom rättsväsendet inte att anstränga sig för att få fram stödbevisning till berättelser som bygger på bortträngda minnen. De kommer mer och mer automatiskt att avfärdas. Och då har vi ett problem.

Det finns internationellt en rad exempel på hur anklagelser som bygger på bortträngda minnen bekräftats av stödbevisning och även av erkännanden. Det mest kända exemplet är kanske fallet med Ross Cheit.

Därför är det nödvändigt att även berättelser som bygger på minnen som återkallats undersöks på samma sätt som de som bygger på andra typer av minnen.

Om så ej sker, är verkligen de utsattas rättssäkerhet i fara.

3 kommentarer:

Monica sa...

Bort med bortträngda minnen och barn som har dött av skakvåld.
Dagens Juridik skriver om friande dom i misshandelsfall. Det var ju en vårdnadstvist. Sovande förövare frias.

Ska vi inte ta bort lagarna också?

Anonym sa...

Det som är det stora problemet för bortträngda minnen är att du nu mer eller mindre är bevisat att det går att plantera in falska bortträngda minnen i en människa genom hypnos. Detta har bevisats gång på gång i massor av tester.

Detta är absolut inget bevis för att bortträngda minnen är nys men många sätter likhetstecken mellan detta och detta får tron på sanna bortträngda minnen lida för.

För att då inte tala om vad mytomanen Bergwall/Quick har betytt för detta.

Erik Rodenborg sa...

Anonym
Ge gärna en länk till någon av dessa tester.

Det bör påpekas att det i så fall också bevisligen går att TRÄNGA BORT minnen genom hypnos. Det går att genom posthypnostiska suggestioner få den hypnotiserade att glömma specifika händelser.

Och många barn som utsätts för övergrepp har berättat om hypnos eller hypnosliknande metoder från förövarnas sida.

Jag anser att just detta fenomen bör uppmärksammas mycket mer är det gör.