söndag 5 februari 2012

Lyder Jesus Maria även i himlen?

Jag vet att jag någon gång har läst om en person under medeltiden eller möjligen renässansen som drev linjen att på samma sätt som Jesus (motvilligt) löd Maria när hon befallde honom att göra vatten till vin så lyder han henne även i himlen. Därför är det mer effektivt att be till Maria, för hon har makten att få Jesus till att göra som hon vill.

Det är bara det att jag inte kan komma på var jag har läst det. Håller just nu på och skummar Marina Warners bok "Alone of All Her Sex: The Myth and the Cult of the Virgin Mary" som SKULLE kunna vara den bok jag såg det i. Men jag har hittills inte hittat det där.

Om någon vet något om saken, lämna gärna ett meddelande!

Inga kommentarer: