onsdag 30 november 2011

Lundsberg - elitens mobbarskola

Lundsberg har länge varit känd som en elitskola. Det är där många av våra makthavare utblldats. Nu visar det sig att pennalism och mobbning kopplad till ett hierarkiskt system konstant varit en viktig del av det sociala livet.

Att överklassens internatskolor ofta varit grogrunder för våld och pennalism har ju varit bekant sedan länge. Det finns många beskrivningar av det - från många länder. Inte minst från Storbritannien.

Men vad är det som gör att just överklassinternat ofta har denna otäcka praktik? Som utvecklar informella regelsystem med inslag av slaveri, förnedring, och våld?

Det är ju helt otänkbart att något som ens avlägset liknade detta skulle kunna finnas på exempelvis en folkhögskola. Jag kan förstås inte ens i min vildaste fantasi tänka mig att någon skulle ha försökt sig på att misshandla grundkursarna eller tvinga dem att vara slavar på Jakobsbergs folkhögskola, där jag gick 1978-81.... Den som ens skulle kommit på tanken skulle förstås ha slängts ut med huvudet före.

Men i "elitskolor" har det ofta gått bra. Som sagt, inte endast i Sverige. Det är ett internationellt fenomen.

Det var ju inte överklassen som drev igenom demokratin i västvärlden. Den genomfördes i kamp mot den. På något sätt är det inte så förvånande att det i uppfostran av eliten så ofta har ingått inslag av ritualiserat våld kopplat till över-och underordning,

Många har alltså vetat det mycket länge. Men inte pratat. Men den speciella varianten av "omerta" /den sicilianska maffiatermen för att hålla käften och inte berätta/ som frodats i "finare" kretsar har gradvis försvagats. För hundra eller femtio år sedan var det något som man helt enkelt inte pratade om.

Denna förändring är på flera sätt hoppfull. Det avspeglar faktiskt en kris i den borgerliga ideologin.

Våld och förnedring kopplat till makt, hierarkier och klassdominans är på sätt och vis en del av "vår kulturs hemliga hjärta", för att nu låna en term från Eva Lundgren. När man börjar prata om det blir det inte riktigt lika hemligt längre. Det är positivt.

___________________________________________________________
TILLÄGG
Ja, jag vet förstås att det finns mobbning i många andra skolor, som inte så sällan tystas ner av skolledningar. Men en systematisk pennalism som bygger på fasta hierarkier och ålderssystem finns i stort sett bara på en viss typ av "elitskolor".

Inga kommentarer: