torsdag 24 november 2011

Läser vidare....

... om Blekingegadeligan. Obs att detta namn ju inte var vad gruppen kallade sig själva utan det namn de fick efter att bankrånen klarades upp.

Men får intrycket av en liten konspirativ grupp (eller sekt om någon så vill) som var ganska så isolerad från samhället i övrigt. Inte så konstigt - mutteorin gjorde nästan den isoleringen mer eller mindre logisk.

Har kommit till de första bankrånen 1975 och 1976.

Gruppen ter sig inte direkt sympatisk, förstås. Men inte extremt osympatisk heller. Inga som man skulle behöva vara rädda för om man mötte i en mörk gränd, i alla fall.

Vad som retar mig är att man får reda på alltför litet om gruppens politik. Hur reagerade den på världshändelser, på maktkampen i Kina, eller annat som borde var intressant att veta om en maoistisk grupp?

Jag tycker att sådant är mer intressant än hur de förberedde sina bankrån.

Det fanns i Sverige en mycket liten broderorganisation till Appels organisation, eller åtminstone en grupp med en liknande världsbild, fram till 1972. Den senare så kände författaren Torbjörn Säfve framträdde också 1971 i sin bok "Rebellerna i Sverige" som appelian, men han var nog inte organiserad och senare blev han först (r):are (eller i alla fall (r)-sympatisör) och sedan sufi-muslim.

Gruppen i Danmark var först en ganska så vanlig vänstergrupp, rent organisatoriskt, men under första hälften av 70-talet utvecklades (invecklades?) den till en sluten konspiratorisk grupp.

Ganska så macho, förstås, med sina bankrån och sin beundran för gerillasoldaterna i PFLP.

Så vitt jag fattar av artiklar jag läst kom någon form av kvinnorevolt inom gruppen senare, man jag har inte kommit dit i boken än.

Gotfred Appel själv är död, och så vitt jag vet finns inga appelianer längre.

Ja, nu tänker jag högt. Jag är lite fascinerad, och ska läsa vidare. Det finns förresten en bok av Appel på svenska utgiven på Rabén & Sjögren 1971 - "Mao, Komintern och Liu Shao-chi". Jag misstänker att den fick mycket få läsare.

7 kommentarer:

Moder Thorium sa...

Vad hette den appelianska gruppen i Sverige? Var det Svarta Clarté? Jag har aldrig förstått vilka de var...

Torbjörn Säfve har förresten även kallat sig anarko-muslim!

:-)

Erik Rodenborg sa...

Det fanns 1971 om jag minns rätt, en appeliansk grupp som hette "Socialistiska arbetsgruppen" (SAG) i Stockholm.

1972 bildades så "Manifestgruppen" som inledningsvis var appeliansk, men som snart gick åt ett helt annat håll. Om den uppstod från SAG minns jag inte.

Grupper som fanns tidigare finns ju beskrivna i Säfves bok, men den antar jag att du har läst.

Moder Thorium sa...

Jo, men nu försvann plötsligt mitt andra inlägg istället...

OK, det gick ungefär så här.

Jag har läst Torbjörn Säfves bok, men det var några år sedan. SAG har jag aldrig hört talas om. Däremot har jag hört talas om Manifestgruppen. Deras material finns på ARAB. De lät som en blanding av maoister och vänsterkommunister, och verkar ha slutat som det sistnämnda. Tror jag.

Erik Rodenborg sa...

Jag har väldigt vaga minnen av SAG och problemet är att andra jag frågar inte minns dem alls. Men jag är inte benägen att tro att mina minnesbilder av dem är falska :-) så jag antar att de fanns, och att det fanns ett samband mellan dem och den senare Manifestgruppen.Manifestgruppen började som maoistiska appelianer och slutade mycket riktigt som vänsterkommunister. Men sedan upplöste de sig och fusionerade med rester av de svenska bordigisterna, och bildade en namnlös grupp som gav ut de mest flummiga broschyrer. Där hävdade de att arbetarklassen inte skulle genomföra revolutionen utan att en vag "revolutionsrörelse" i samhällets alla sektorer skulle förändra samhället. En av dess ledande teoretiker var Jörgen I Eriksson, som sedemera blev schaman (eller snarare neo-schaman). Vad gäller SAG har jag en vag minnesbild av att de deltog i den aktionsenhet som i övrigt (r), RMF, FK och KAG bildade för att kunna gå med i Röd Front i Stockholm 1971. Men jag är inte hundra på det och de som var med som jag frågat minns som sagt ännu mindre än jag.Jag tror för övrigt att en del av medlemmarna i SAG och den tidiga Manifestgruppen kom från Set Perssons SKA. Men jag tror att de lämnade när Manifestgruppen bröt med maoismen (och Kim Il Sung-tänkandet - Jörgen I Eriksson var till en början också med i Svensk-koreanska föreningen!).

Moder Thorium sa...

Intressant. Inte ens en toksektolog som jag känner till dessa detaljer.

Fast å andra sidan är jag den ende sektolog som faktiskt varit med och grundat en vänstersekt, så jag har kanske lite försprång ändå...

Lustigt med alla dessa anarko-muslimer, neo-shamaner och nyhedningar. Ibland undrar jag hur jag kommer att sluta. Som ledare för en ny sekt, kanske?

;-)

Erik Rodenborg sa...

Jag antar att du inte kan bilda en sekt med AG, däremot kan jag tänka mig att ni kommer att bilda varsin poltiskt-religiösa sekt, med en eller på sin höjd två medlemmar var, som mycket livligt kommer att bekämpa varandra i sisådär fem år.

Vad som händer sen är skrivet i stjärnora, om man tror på astrologi, vilket jag i och för sig misstänker att ingen av sekterna kommer att göra.

:-)

Moder Thorium sa...

Ha ha, ja, eller åxå kommer vi att ha väldigt originella omgrupperingsmöten...