torsdag 29 september 2011

Film om PAS och hur barn tystas

Kanal 24 har nyligen lagt upp en viktig film som bygger på en intervju med Eva Kornhall.

Där får vi ta del av väsentlig information om hur förövarförsvarare inom och utom det juridiska systemet arbetar för att förövare ska få vårdnaden om barn.

Den är både angelägen och skakande. Se den!

Inga kommentarer: