torsdag 7 oktober 2010

Kanal 24

Det har skapats en digital kanal med ett fokus på frågor om övergrepp mot barn. Den heter Kanal 24 och innehåller bland annat flera filmer där utsatta berättar själva. Det är verkligen ett lovvärt initiativ.

Jag har inte hunnit de på mer än en del av filmerna, men det jag har sett är bra. Sidan förtjänar att få många besökare!