tisdag 12 oktober 2010

"Ingrid Carlqvist och Daddy orsak till kidnappning?"

Detta är rubriken på ett läsvärt inlägg på Monica Antonssons numera ofta så intressanta blogg.

Det visar sig alltså att Osama Al Hasane, fadern som genomfört en välplanerad kidnappning av sina två barn, haft kontakter med "papparrättsaktivister" av olika slag, och dessutom i blogginlägg tackat just Ingrid Carlqvist och (papparättsbloggaren) "Daddy" för deras stöd.

När mammor i förtvivlan väljer att fly med sina barn efter att barnen berättat om att de utsatts för övergrepp av fadern, och vare sig sociala eller domstolarna tar berättelserna på allvar, brukar papparättsaktivisterna skrika sig hesa om hur hemska dessa mammor är. De brukar vräka allehanda epitet över dessa förtvivlade kvinnor, och Ingrid Carlqvist för sin del brukar gärna använda termen "psykiskt sjuk".

Men jag betvivlar starkt att hon kommer att använda samma term om Osama Al Hasane, om hon nu skulle våga bryta sin öronbedövande tystnad om fallet.

Inga kommentarer: