onsdag 22 februari 2017

Mer belägg för Gimbutas....

Lyssna gärna på detta avsnitt av Vetandets Värld.

När jag läste arkeologi 1988-91 ansågs Marija Gimbutas teori om att det fredliga och jämställda Europa från och med cirka 4200 f.kr. utsattes från invasioner av patriarkala, boskapsskötande, hästridande, krigiska nomader från de sydryska stäpperna allmänt förlegade.

Det fanns där och då överhuvudtaget inga belägg för massiva invasioner/folkvandringar överhuvudtaget - sade man.

Teorier om sådana ansågs slutligen ha diskrediterats -  av bland annat Colin Renfrews bok "Archaeology and Language" från 1987.

Idag bekräftar bland annat DNA-undersökningar av det osteologiska materialet att Gimbutas hade rätt i centrala avseenden.

Och Renfrews bok talar ju ingen om i dessa dagar.... Den som vill få en aning om varför kan ju lyssna på det länkade programmet.

Inga kommentarer: