söndag 18 december 2016

Ytterligare ett bidrag...

... till analysen av trumpismens kvasireligiösa karaktär.

Kan läsas här.

Inga kommentarer: