fredag 17 september 2010

Alliansens "arbetslinje" i praktiken

Bara några dagar innan valet exploderar "fallet Annica" mitt i ansiktet på Fredrik Reinfeldt. Läs gärna Aftonbladets artikel om saken.

Annica är en svårt sjuk kvinna som på ett extremt sätt drabbats av Alliansens kampanj mot sjuka och arbetsoförmögna. Fallet är nu så allmänt känt att jag inte tänker beskriva det här. Men läs gärna AB-artikeln ovan, som även har en länk till Annicas dotters vid det här laget rikskända blogg.

Nu är det här inget enskilt exempel. Många andra, liknande, fall existerar förvisso, men det här har dessbättre nått medierrna - med en nästan unik omedalbar genomslagskraft. Nu verkar Försäkringskassan tvingas retirera - och det beror självfallet på mediebevakningen. Och Reinfeldt är tyst.

Låt oss vara helt på det klara med att den här typen av fall kommer att mångdubblas år efter år med en borgerlig politik. Det är inget misstag - det är ett systemfel.

Rösta mot Alliansen den 19 september!

1 kommentar:

Blomfluga sa...

55% av svenska folket gillar inte Annica. Detta enligt de senaste prognoserna.

Fy fan.

Men okej, nu skall jag inte skriva mer sura inlägg här!