söndag 8 juli 2018

Reaktionära jurister - ett hot mot det parlamentariska systemet

Vi lever i ett borgerligt demokratiskt, parlamentariskt, system. Det är inte ett system som på djupet är demokratiskt  - men det är bättre än öppet auktoritära alternativ.

I detta system ingår att riksdagen stiftar lagar - domstolar tillämpar dem. Och så brukar det också gå till, i alla fall i teorin.

Nu har riksdagen beslutat om en lag som möjliggör för nyanlända ungdomar att stanna, om de söker till gymnasiet. Man kan tycka vad man vill om det - men det är en lag, och domstolarna har att följa den.

Det trodde man i alla fall. Men nu har migrationsdomstolen avslagit en begära från en ung man om asyl - med motiveringen att denna lag är så dålig förberedd, att den inte bör tillämpas i vissa delar .

Det är en skandal.

Och än en större skandal är att inga ledande politiker säger ifrån på skarpen. De verkar inte inse vad detta domslut  egentligen står för.

Domstolar som underkänner lagar tillhör inte det parlamentariska system som vi har. Det för tankar till begrepp som "den djupa staten" - en reaktionär ämbetsmannabyråkrati som tar sig rätten att vägra godta parlamentariskt fattade beslut.

Uppriktigt sagt - det kan närmast ses som en statskupp i miniatyr.

Visst - det är möjligt att lagen är ett hafsverk. Det kunde ledande jurister få skriva debattartiklar om. Men inte fatta domslut som motiveras med att lagen är felaktig och dålig.

Men jag har inte heller sett några upprörda kommentarer  i  pressen. Men får hoppas att det kommer. Men man kanske inte ska hoppas på för mycket - i den bisarra tid vi lever i.

Om vi hade haft en stark regering kanske Löfven  eller några andra vågat uttrycka sig  klart. De borde faktiskt ta upp frågan om jurister som bryter mot lagen bör få sitta kvar. . Men vi har en svag regering -  i an riksdag där alla oroligt sneglar på SD. Och då vågar de inte. De accepterar då tydligen att domstolar bedriver ett öppet lagtrots.

Det bådar illa. Mycket illa.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Den dag SD stiftar lagar ska vi nog vara glada att domstolarna kan göra motstånd.

Erik Rodenborg sa...

Om man förlitar sig på en konservativ domarkår som främsta motvikt mot SD torde slaget vara förlorat i förväg.

Anonym sa...

Vad ska vi annars förlita oss på om SD, hemska tanke,får en riksdagsmajoritet och stiftar odemokratiska lagar och kör över övriga partier och lagrådet?

Erik Rodenborg sa...

I så fall är det det sista vi kan lita på. Om SD verkligen får en riksdagsmajoritet med starkt stöd - alltså! - av en mycket stor del av befolkningen kan de köra över motstånd från jurister mycket lätt.

Dessutom kommer många jurister i så fall att stå på deras sida. Och andra kommer efter ett tag att gå över till deras sida.

Jag tror faktiskt att det enda som i grunden kan stoppa högerpopulistiska parter är en aktiv vänster- och arbetarrörelse som bryter med den borgerliga politiken och erbjuder hopp om verkliga förbättringar, som INTE behöver gå ut över invandrare och flyktingar.

Bernie Sanders skulle ha kunnat slagit Trump, i motsats till vad Clinton kunde. Rörelsen runt Jeremy Corbyn är ett annat exempel.

I Tyskland kapitulerade den större den av just de borgerligt konservativa juristerna för Hitler. De är INTE att lita på i den typen av situationer. Och de som ändå GÅR att lite på kan i ett sådant läge snabbt ersättas.

Anonym sa...

SD kommer att ta över och ni vänstermuppar kan åka till CCCP.

Erik Rodenborg sa...

Vilket djävla trams. Kan du inte bättre än att spy upp dumheter offentligt?

Anonym sa...

Det var inte jag som skrev tramset. Försökte mig på en seriös diskussion men förstår nu att det inte är möjligt.Gäller dig också Erik. Låter som du argumenterar i affekt. Tack för mig.

Erik Rodenborg sa...

Jag trodde absolut inte ni var samma person - den ene vill stoppa SD genom juridiken, den andre stöder SD på ett vildsint sätt .

Affekt? Det var bara ett följdriktigt elakt svar på en elak kommentar.... Personligen var jag inte alls i affekt, försökte bara svara adekvat på Anonym 10 juli 2018 19:36.

Jag lade ju ändå fram en del argument till dig på kommentaren 10 juli 2018 00:45. Tråkigt att du drar dig ut utan att försöka besvara den .