lördag 24 oktober 2020

En skräckfilm om Ouija-brädets fasor

På YouTube finns hur många skräckfilmer som helst, även en hel del ganska nya sådana.  Ett exempel är Haunting at Foster Cabin - från 2015.

En film som har två  grundidéer. Dels den klassiska om ett hus som är besatt. Dels om det fasansfulla som kan komma om  man leker den engelska motsvarighet till "anden i glaset". Där kallas det "Ouija board"   (Ouija-bräde) - som kan köpas i  affärer -  medan man i Sverige oftast använder ett vanligt papper som man skriver bokstäver på.

Att denna praktik kan öppna dörren till fasansfulla andliga verkligheter är en idë som förenar en viss typ av kristna med en viss typ av skräckförfattare.

Men medan det kristna (fundamentalistiska) standardsvaret är att åkalla Jesus brukar det inte vara så i skräckfilmer. I denna använder de sig av en komplicerad form av vit magi, med bisarra inslag som att hugga huvudet av demoner.

Filmen är knappast så otäck att man drömmer mardrömmar efter att ha sett den – men i varje fall för mig tillräckligt spännande så att jag inte stängde av den. 

Vad gäller anden i glaset har jag själv aldrig sett några resultat som inte beror på fusk.  Det är lättare att fuska 'än många tror - var själv med om att delta i ett organiserat fusk som nästan skrämde slag på ett verdandi-läger 1980.

Kanske elakt, men efteråt förklarade vi exakt hur vi hade gjort det – och sade vidare att därför behöver inga börja tro på onda andar om det kommer kusliga resultat... 

För att återgå till filmen . Jag vill vare sig rekommendera den – eller varna för den...

PS. Ser nu att det kom en uppföljare 2019  - konstigt nog verkar också den finnas i sin helhet  på YouTube.  Jag kanske ser den i morgon kväll.

Bild nedan: Oujia-bräde från ca 1890.


måndag 19 oktober 2020

Xi Jinpings Kina är ändå inte Bucharins Sovjet..

Med tanke på det förra blogginlägget vill jag tillägga detta. Även om det finns likheter mellan Bucharins ekonomiska politik och den ekonomiska politik som Kinas kommunistiska parti driver idag är olikheterna mellan Kina idag och Sovjetunionen under 1920-talet enorma. 

Det gäller i högsta grad utrikespolitiken.  Den sovjetiska utrikespolitiken under 20-talet hade mycket som kunde kritiseras (och Trotskij gjorde det som bekant) men den hade ändå grundinställningen  att den skulle stöda den internationella  kampen mot kapitalism och imperialism. Sovjet hade tagit initiativ till att bygga en kommunistisk international - och den hade bildats 1919.

Även om den gjorde sig skyldig till många såväl opportunistiska som sekteristiska misstag fanns den där.  Sovjets utrikespolitik  under 20-talet hade som sitt uttalade mål att kämpa för socialismen i världsskala. Det har ju inte Kina idag.

Xi Jinping har själv entydigt slagit fast att  Kina inte har något som helst syfte att sprida socialismen över världen. Det skulle ingen ledare i Sovjet kunna säga i sovjetiskt 20-tal. Däremot sa Stalin den typen av saker redan några år efter att han hade säkrat sin maktställning. 

Inte nog med att den  stalinistiska utrikespolitiken mycket snart kom att att helt styras av sovjetiska statsintressen   - även Komintern tvingades att göra detsamma. För att slutligen upplösas 1943. 

Medan Kinas ekonomiska  modell har brutit med den som Stalin drev i Sovjet - är (bland annat) dess utrikespolitik en som har stora likheter med Stalins.

Och även om det fanns klara inskränkningar i de demokratiska rättigheterna i det för-stalinistiska Sovjet var de ändå mindre än de som finns i Kina idag. 

Även om Kina har lämnat den maoistiska mardrömmen i den ekonomiska politiken (och  i ganska hög grad  också dess syn på  hur man behandlar inre motsättningar)  är Kina ändå ett samhälle som har många drag kvar från den mao-stalinistiska  regim som KKP upprättade  1949

 PS. Det bör också påpekas att  de sociala klyftorna i Kina idag av allt att döma är mycket större än de i sovjetisktt 20-tal. Det bör också påpekas att det i sovjetiskt 20-tal fördes diskussioner om hur man skulle motarbeta den ojämlikhet som hade blivit resultatet av NEP. Det går att fortsätta uppräkningen men jag avslutar för den här gången.

 Bild nedan: Nikolaj Bucharin

test 

söndag 18 oktober 2020

Intressant text om den ekonomiska politiken i Kina

Jag skulle vilja tipsa om denna artikel. Den är från en webbsida för en internationell organisation som heter "Socialist Network"(SN) . Den har för övrigt en grupp i Sverige som helt följdriktigt heter "Socialistiska nätverket". 

Först kommer jag att presentera dessa grupper på ett sätt jag inte är säker på att de riktigt gillar... Nämligen att placera dem utifrån dess ursprung i vad som kan kallas för "den trotskistiska rörelsen". 

Om man går tillbaka till tidigt 1960-tal härstammar dem från en grupp som var medlemmar i "Fjärde Internationalen".  Det fanns  i Storbritannien och började 1964 ge ut en tidning som hette "Militant". Dess främste teoretiker  hette Ted Grant. Efter Fjärde Internationalens världskongress 1965 bröt Militant-gruppen  med den internationella organisationen. .

Militant-gruppen arbetade "entristiskt" i Labourpartiet och framförallt i dess ungdomsorganisation. De bildade också en internationell fraktion  som fick namnet "Comittee for a workers international" (CWI). I alla länder arbetade de "entristiskt"  i  större arbetarpartier.

1990-91 blev det en splittring  där majoriteten i CWI slutade att arbeta entristiskt och i stället beslöt att skapa egna partier. I Sverige tog den strömningen efter ett tag sig namnet Rättvisepartiet Socialisterna -  som ger ut tidningen Offensiv. 

De som ville fortsätta att arbeta inom större partier tog sig efter ett tag namnet "International Marxist Tendency" (IMT). Ca 2010 skedde en rad utbrytningar från IMT, vilka  snart började samarbeta och efter ett tag ta just namnet "Socialist Network". 

När brytningen skedde med IMT stod två frågor i förgrunden. Dels vad utbrytarna såg som bristande demokrati i IMT. Dels en konflikt om karaktären på den kinesiska staten. Medan IMT ansåg att den hade blivit kapitalistisk, ansåg SN att Kina inte var det. 

Jag var faktiskt med  i Föreningen Socialisten - den svenska organisation vars majoritet bröt med IMT. Själv lämnade jag till sist denna grupp 2011, utan att gå med någon annanstans. Osäker på vad jag egentligen tyckte om alla de frågor som hade kommit upp. 

Men det intressanta var att åsikten att Kina inte hade blivit kapitalistiskt gradvis ledde till en mer positiv syn på utvecklingen i Kina än vad som nödvändigtvis följde av att man just förnekade att Kina hade blivit kapitalistiskt. 

Framförallt  började de se Kinas kombination av statliga banker och en majoritet av statliga storföretag , med en mycket stor privat  sektor, som ett föredöme  för andra. Man  hävdade  att den kinesiska modellen - vars främste ledande förespråkare från början  var Deng Xiaoping -  borde kunna appliceras på andra länder som skulle försöka bygga socialism. 

Själv tyckte jag att det lät som den politik som den  sovjetiska  politikern Nikolaj Bucharin drev under NEP-perioden 1921-27,  och sedan i en hård och kortvarig konflikt med  Stalin 1928-29. Det inspirerade mig till att skriva detta inlägg om Bucharin  2014.

Men när det begav sig förnekade i alla fall SNs främste teoretiker i Sverige att Bucharin hade varit en inspirationskälla.

Men om ni läser länken till SN:s webbsida ovan, kommer ni att finna att Bucharin inte endast år en inspiration för SN idag - i just den artikeln visas mycket klart att Bucharin var en helt medveten förebild för den kinesiska ledningen när den efter Maos död började planera för en ny ekonomisk politik. Många av Bucharins verk trycktes upp och studerades. Man översatte även en biografi om Bucharin. 

Så likheten med Bucharin var inte alls en tillfällighet. 

Eftersom Bucharin och hans två´främsta medarbetare Rykov och Tonskij dlömdes till döden (och senare avrättades) 1938 i den tredje av de skenrättegångar som gått under namnet "Moskvarättegångarna" måste Kinas öppna hänvisande  till  Bucharin som kanske den största inspiratören bakom dess nya ekonomiska politik ses som ett helt medvetet brott med den "stalinism" som var vägledande under Mao-perioden. 

Nåväl, denna NEP-och Bucharin-inspirerade politik har ju lett till en mycket drastisk ökning av den kinesiska befolkningens levnadsstandard. Kanske en sentida och dramatisk upprättelse av den Bucharin som 1938 anklagades som varande såväl högeravvikare som spion,  skurk och folkfiende... 

Jag håller med om att Kina  idag inte är en kapitalistisk stat, även om  dess ekonomi har starka inslag av kapitalism..  Däremot är jag  mer orolig än  SN för att den utveckling som sker i sin slutfas kommer att leda till en total förvandling av statens karaktär.

 Dessutom är det ju så tragiskt att den kinesiska explosiva ekonomiska utvecklingen kraftigt har ökat andelen växthusgaser i jorden atmosfär. Det är sant att ledningen i Kina,  i motsats till exempelvis Donald Trump,  verkar vara medveten om problemet. Men frågan är ju hur ,mycket detta kommer att avspeglas i dess praktik. Giftpilarna  mot Greta Thunberg i en del kinesisk media är ju lite oroande. 

Det verkar i alla fall som att världens imperialistiska  stater (med Trumps USA i spetsen) har upptäckt att Kina inte alls håller  på att integreras  i det världskapitalistiska  systemet. Därav det nya kalla kriget. 

Vad jag än tycker om en rad mycket obehagliga drag i Kina är jag definitivt på Kinas sida i detta kalla krig... Inte för att det har den ringaste betydelse vilka jag "håller på" i detta fall. Men det är i alla fall en liten markering. 

 PS. Och återigen - läs alltså gärna denna artikel ... 

 Bilden nedan - Deng Xiaoping- lärjunge till Bucharin? 

fredag 16 oktober 2020

Varför denna repression mot QAnon?

Misstänkta QAnon-konton raderas nu massivt även på YouTube. Nu har alltså såväl Twitter, som Facebook, som YouTube, på alla sätt försökt stänga ner tusentals och åter tusentals konton som misstänks ha med QAnon att göra. 

Jag tror faktiskt inte att denna virtuella repression beror på QAnons stöd för Donald Trump, eller deras märkliga syn på denne man som en hjälte som ska rädda världen från pedofilnätverk.

Jag tror inte heller det är dess påstådda terroristpotential det handlar om. 

Jag tror att de raderas inte för det de har fel i, utan för det de har rätt i. Deras åsikt att det högt upp i samhällshierarkin finns förövarnätverk med makt att påverka samhället är något som det går att hitta starka belägg för. Se bara på denna film.

Jag har väl haft denna syn sedan 1993 och blev ganska paff när jag såg att den långt senare dök upp i en så märklig variant som QAnon ... 

En organisation som på ett aggressivt och ettrigt sätt  driver tesen att många högt uppsatta personer deltar i förövarnätverk och med ljus och lykta försöker att hitta belägg för en  sådan tes kommer nödvändigtvis att möta ett mycket hårt motstånd. 

Och detta alldeles oavsett om organisationen är höger, mitten,  vänster eller "opolitisk".

Och alldeles oavsett om den har absurda eller inte alls så absurda konspirationsteorier...

Det hela är sorgligt, men ganska så förväntat.

torsdag 15 oktober 2020

Städning och boendestöd

I juni 1971 fick jag alltså en form av sammanbrott. Mentalt var det främsta symptomet att jag trodde att hjärnan höll på att ruttna bort bakifrån. En förvisso absurd idé- i synnerhet som jag tidigare hade vetat att i bakdelen av hjärnan satt livsviktiga funktioner - om dessa hade ruttnat skulle man vara absolut död.

Denna vanföreställning stannade kvar lite mer än två månader.Men det fanns andra symptom som verkade ha kommit för att stanna.

Ett av dem var att jag fick ett inre motstånd mot att sköta min hygien. Jag slutade (nästan) att tvätta mig, tvätta håret, byta otvättade kläder. Jag luktade ofta illa på långt håll - vilket jag inte ens verkade bry mig om.

Jag minns att jag till och med tyckte att det var praktiskt att lukta illa på tunnelbanan - då fick man lätt ett säte helt för sig själv.

Det här gick lite upp och mer men i stort t sett var det så fram till august 1978. Då började jag på Jakobsbergs Folkhögskola, Efter några dar kom en kvinna som också gick på skolan och sa att jag inte verkade må bra. Hon visade mig sedan var tvättstugan fans, var duscharna fanns, och gav mig dessutom lite kläder som hon inte längre använde.

Det blev faktiskt en vändpunkt. Från och med då började jag i alla fall för det mesta sköta mim hygien på ett någorlunda uthärdligt sett....

Men ett annat av symptomen var svårare att få bort. Det hade verkligen kommit för att stanna. 

Det var en inre motstånd mot att städa. Det fortsatte och fortsatte - och det är först nu som jag på allvar börjat utmana det.

Det var observera främst min egen lägenhet som det handlade om. Hos andra kunde jag i alla fall efter efter ett antal år städa både snabbt och effektivt,

Det här var ju en olägenhet. Det gällde för övrigt inte endast när jag hade en hel lägenhet. Även när jag bodde ex.vis i studentrum såg det ofta förfärligt ut.

Jag minns för övrigt en man som i början av 1982 sade upp all bekantskap med mig av den anledningen. Vi hade träffat varandra hösten 1981 och umgåtts en del. Så till sist besökte han mig i mitt inte speciellt städade studentrum.

Nästa gäng jag träffade honom var på en demonstration. När jag gick fram till honom sa han ungefär så här.

"Jag vill inte ha någon kontakt med dig alls. När jag var hemma hos dig insåg jag att du inte har det stökigt för att du inte har någon lust att städa, eller för att du är lat. Det finns något som gör att du inte kan även om du vill. "

Varför det skulle motivera att han avbröt alla kontakter med mig förstod jag inte. Han hade uppenbarligen en nästan intuitiv förmåga att se vad det handlade om - och det gjorde honom på något sätt rädd. Men varför? Jag tyckte faktiskt att det var ganska elakt.

Det är inte endast så att jag haft ett inre motstånd mot att städa. Jag har dessutom haft en tendens att utan att tänka på det lägga ellr tappa saker på golvet., eller bord, eller stolar. Och sedan inte orka ta upp dem.

Det är märkligt. Men det påminner om en sak jag sa till en närmast förskräckt vuxen redan när jag var barn. Jag sa plötsligt "Jag vill ha kaos omkring mig".. Varför vet jag int riktigt. 

För att nu närma mig titeln på detta inlägg. När jag 2016 fick en remiss till psykosenheten för att de skulle komma underfund med om jag var psykotisk - kom de efter någon timme  på att jag absolut inte var psykotisk. Så jag hade i princip inget där att göra. Men de kunde ändå ställa upp med något som kallades boendestöd. (Senare låt de mig gå på psykosenheten i alla fall eftersom jag tidigare varit psykotisk) 

Så jag fick alltså "boendestöd", vilket innebär att någon med jämna mellanrum ska komma hem till mig, och uppmuntra mig still att sköta lägenheten bättre. 

Det det först ledde till var att  jag började storstäda någon dag innan boendestödjaren kom. Det lyckades jag faktisk mycket bra med. Men perioderna mellan var det som vanligt. 

Sedan fick jag min olycksaliga Asperger-diagnos som jag aldrig riktigt har accepterat. Men denna ledde ändå till att jag kom in i LSS-systemet-. Vilket innebar att jag fick nya boendestödjare.  Som nog var mer professionella

Och nu har jag en som faktiskt är mycket systematisk och mycket professionell. Och det är först den allra senaste tiden jag verkligen märker att något mycket stort börjar hända.

Jag har lyckats sluta med att halvt omedvetet lägga saker på golv eller bord - eller på andra ställen . Och motståndet mot att städa regelbundet har nästan helt upphört. 

Det är faktiskt en förändring som går på djupet. För första gången har jag lyckats häva det mest långlivade symptomet jag utvecklade i- juni 1971. 

Det är nästan 50 år sedan.. 

Jag har ganska bestämda åsikter om varför det blev som det blev 1971. Men att inse detta har inte hjälpt mig att upphäva just detta symptom. 

Men på något sätt går nu de förändringar som äntligen kommit alltså på djupet. För det innebär lite av en tidsresa till den jag var före sammanbrottet 1971.

Det var förresten ditåt jag också syftade när jag i oktober förra året lyckades övertala en läkare att skriva ut en medicin som jag började ta 1969 och som då hade kallats Tryptizol. Ett av mina argument var att om jag fick ett kemiskt tillstånd som motsvarade det som hade funnits  före 1971 skulle det kunna vara bra.Mot all förmodan fick jag den utskriven...

En del verkar tycka att boendestöd är töntigt. Va då, alla kan väl städa? Nej, det kan inte alla. Jag har faktiskt känt fler människor som haft en nästan tvångsmässig oförmåga att städa hemma. En av dem – en man som jag träffade på en studentkorridor 1988 – jobbade till på köpet på Hemtjänst.  När jag frågade varför han inte verkade kunna städa sitt studentrum när han varje dag städade åt pensionärer svarade han: ”Jag vill inte ta jobbet med mig hem”...

Jag undrar förresten vad som skulle ha hänt om det funnits boendestöd på 70-talet. Jag är inte alls säker på att det skulle ha fungerat på mig då.. Kanske inte – eller kanske...tisdag 13 oktober 2020

Paranoid

Den 13 oktober 1970  (idag för femtio år sedan) gick Black Sabbaths LP Paranoid - där denna låt  var titellåt - in på tolfte plats på Kvällstoppen. Jag  var 15 år och lyssnade på  programmet den dagen - och förundrades över gruppens diaboliska namn - liksom över den ångestfyllda  låttexten. Varje gång sedan LP:n presenterades i Kvällstoppen var det just denna titellåt som spelades.

På sätt och vis kom den att efter ett tag omedvetet upplevas som en symbol för vad som snart skulle bli en livskris som kulminerade i ett totalt sammanbrott  i  juni 1971. 

Nej, Black Sabbath var inte satanister - det finns  inte en enda av deras låtar som hade ett sådant budskap.. Och det finns flera av deras låtar som snarare kunde ses som en varning för såväl Satan i synnerhet som ockultism  i allmänhet. Men själva grundkänslan i nästan allt de gjorde var mörk och pessimistisk. 

Och just texten till Paranoid var ju närmast ett ångestfullt skrik på hjälp. Låtens text handlade nu inte alls om vare sig satanism eller ockultism utan om förtvivlan och psykisk ohälsa. Och avslutas med den depressiva meningen "I tell you to enjoy life - I wish I could but its too late".

Jag har alltså inte direkt tänkt på det förut - men jag har nog omedvetet associerat den till den period som sedan skulle komma. Medan själva sammanbrottet i sig av helt andra anledningar helt medvetet  förknippats med Middle of the Roads låt  Chirpy Chirpy Cheep Cheep  -till synes  paradoxalt eftersom det var en närmast  glad låt,  med en förvisso lite gåtfull text. 

 Bilden nedan. Black Sabbath 1970.

Covid-19 och världens härskande klasser

I denna artikel från marxist.com framgår ju det som många historiskt intresserade redan visste. Att i Västeuropa försvagade digerdöden den härskande klassen och stärkte böndernas ställning.

Men i Östeuropa blev det faktiskt tvärtom, vilket Perry Andersson visar  i sin  bok ”Övergångar från antiken till feodalismen” . Där stärktes den härskande klassen av digerdöden och förtrycket av bönderna ökade.

 Vilka långsiktiga effekter kan covid-19 -krisen få idag? 

Varje härskande grupp  kan ha nytta av att covid-19 leder till att oppositionella hindras att samlas , knyta kontakter, och reagera på auktoritära dekret.

Härskande klasser över hela världen har fått ett vapen som de aldrig haft förut.

Och om i en krissituation en opposition  skulle växa sig stark enbart på virtuell väg kan ju  internet  stängas inom loppet av några minuter.

Jag är faktiskt orolig över dessa effekter av covid-19. 

Bilden nedan: em konstnärs tolkning av Digerdöden

 

söndag 11 oktober 2020

Återigen till bing.com

/ Jag har förståelse för att detta kan ses som ett klassiskt fall av paranoia.  Men det är det inte. Jag har också förståelse  för att det finns de som ändå kommer att tro att jag är paranoid, Men det finns just  nu inte så mycket jag kan göra åt den saken...)

I  början av 2019 skrev jag om hur sökmotorn bing.com plöttsligt reagerade  på det mest konstiga  sätt när man sötke på mitt namn. Saker som rimligen borde ligga högt, som min blogg i realtid, försvann. Medan de mest obskyra personangrepp mot mig för ex.vis tio år sedan hamnade högst upp. 

Det bör tilläggas att Google inte   under den tiden (eller senare) genomgick några sådana förändringar.

Sedan dess har bing.com fortsatt vara konstigt, ,men inte lika extremt som det var årsskiftet 2018-2019.  Efter ett tag kom min blogg i realtid åter på första plats - och perifera och urgamla personangrepp kom inte längre att helt dominera  listan. . 

Men samtidigt kunde jag notera att nästan  varje gäng min blogg mer direkt har lagt ut en serie inlägg som på ett kontroversiellt sätt  tog upp frågar om övergrepp mot barm lyftets egendomliga utfall mot mig högt upp på Bing - igen. 

Eller om jag skrev kritiska  inlägg om ledande aktörer på förnekarsidan.

För ett tag sedan skrev jag ett inlägg som tog upp den hisnande kullerbytta som Ingrid Carlqvist - en gång ledande på förnekarsidan som då nära samarbetade med en stor grupp likasinnade! - nu har gjort. Från att förneka att satanistiska övergrepp finns har hon börjat stöda  QAnon - som hävdar att ett satanistiskt pedofilnätverk bakom kulisserna styr den djupa staten i USA.  

Igår kom jag plötsligt på att kolla vad bing listar om mig just nu. Jag hade onda aningar, och de bekräftades. 

Min blogg i realtid som under det senaste året  - liksom på Google och andra sökprogram - legat högst fanns inte alls. Den låg på första plats för några dar sedan, men nu har den försvunnit. Däremot finns  tidigare specifika inlägg  av mig på  min blogg med, lite längre ner.  Nu ligger istället em hattråd om mig på Flashback som startades för 20 år sedan på -  första plats., 

Men det mest pikanta är nog att en länk till Wikipedia-artikeln om Erik XIV - en svensk kung som giftmördades 1577! - ligger på andra sidan om man söker på mitt namn.  (i alla fall nu, 13.48). Det finns ingen möjlighet för ett normalt sökprogram att hamna på Erik XIV om den söker på mitt namn, eftersom jag förvisso inre delar efternamnet Rodenborg  med den giftmördade kungen...

Om jag vore paranoid - och man blir lätt det när sådan här händer! - kunde jag undra om detta med Erik XIV har något syfte art skrämmas. Redan som barn fick jag för övrigt reda på att denne kung skulle ha mördats av gift som hade lagts i ärtsoppa. Ärtsoppa eller inte ärtsoppa -  man har vid senare undersökningar funnit spår av arsenik vid undersökning av kung Eriks bevarade kropp. 

Om man tittar på hur Bings listor om mig har utvecklats - och speciellt då hur de såg ut just skiftet mellan 2018 och 2019 - kan man endast dra slutsatsen att de måste  ha påverkats av en person med följande drag. 

Hen måste för det första ha ett encyklopediskt minne vad gäller de senaste årtiondenas personangrepp mot mig. Även de mest perifera, som lades ut på stället som få läste då, och ingen läser nu,  lades upp i de första versionerna för två och ett halvt år sedan. 

För det andra måste hen nära ett nästan patologiskt hat mot mig. 

För det tredje måste hen ha ett glödande hat mot alla som deltar i kampen mot övergrepp mot barn. Alla de personangrepp som lades ut i den första  omgången angrep mig för mitt engagemang i just sådana frågor. 

Jag känner faktiskt  till en och endast en person som exakt motsvarar dessa kriterier. Vilket förstås inte  nödvändigtvis  betyder att det måste vara hen som manipulerar Bings sökprogram. 

Det där med Erik XIV  var faktiskt olustigt. Men om det nu vore så att det inte är en otroligt märklig slump - kungen ifråga låg på tredje sidan för ett tag sedan, nu ligger den på den andra - blir jag mer arg än rädd.  Och om dessa underliga händelser kommer att påverka vad jag skriver om blir det snarare så att jag kommer att skriva mer om de frågor som jag brukar angripas för - och inte mindre.

PS. Det är förstås möjligt att sidorna på bing ändras  mycket snart efter att jag skrivit detta. Jag har dock sparat dessa sidor i min dator.

lördag 10 oktober 2020

Privatiseringens frukter...

Tre dagar i rad har vare sig min morgontidning, eller tidningar som distribueras senare (som Flamman) kommit.

Till sist får jag reda på att porten inte längre går att öppna med de elektroniska nycklar som  de som delar ut tidningar har. Däremot kommer räkningar. Jag trodde faktiskt att de som delar ut räkningar är samma personer som exempelvis de som delar. ut ex.vis tidskrifter man prenumererar på som inte kommer på morgonen men så är tydligen inte fallet.

Detta är ett oerhört slarv av det nya bostadsföretag vi har.

Jag är helt övertygad om att inte skulle ha hänt om. Telge Bostäder fortfarande vore ägare. De har en nära kontakt med de boende, och det var väldigt lätt att prata med dem,  och komma med klagomål -  de finns  alla vardagar på kontorstider  i ett s.k, hub-hus mitt i Hovsjö, där man också kan fika och det finns  aktivitet för ungdomar.

Om det var problem var det alltså lätt att nå dem och de fixade saker snabbt.

Nu har vi ett privatföretag som inte alls har den typen av kontakt. .

Telge Bostäder ägs av kommunen och dess ledning tillsätts av kommunfullmäktige. Och alla, säger alla partier utom Vänsterpartiet röstade  för att vi skulle säljas ut. Jag kommer aldrig att förlåta dom...

fredag 9 oktober 2020

Marijuana

Medan en rad popmusiker från och med 1966-67 lade in krypiska texter i sin musik, som med lite fantasi kunde ses som drogpropaganda var "The Fugs" helt öppna. 

Det allra mest tydliga exemplet på detta är  sången "Marijuana" från deras LP "It crawled into my hand, honest" från 1968. 

Sången låter som en hymn, som kanske ger intrycket av medeltida kyrkosång. 

Å andra sidan finns det ju också en lätt beslöjad referens till samma drog i LP:ns titel. "It crawled into my hand, honest" låter ju som ett dåligt försök att förklara bort att man har marijuana i handen när polisen tar en.

Att legalisera marijuana  var ett vanligt krav i sent 60-tal. Och det verkar på nytt få en sorts aktualitet. I alla fall sägs det att Demokraterna om de vinner valet planerar att legalisera drogen. Om det stämmer vet jag inte riktigt.

Själv  var jag för legalisering i tidig tonår. Efter att jag hade rökt hasch fyra månader  oktober-februari  1970-71 och sedan fick ett psykotiskt genombrott i juni 1971 blev jag panisk för allt som innehöll tetrahydrocannabinol (THC) . Och blev en oerhört  hård anhängare av förbud mot hasch och marijuana 

Men jag undrar om jag innerst inne trodde på det. För våren 1974 rökte jag under en period hasch igen, utan att jag fick några som helst tecken på psykos. 'Eller ens illamående.

Trots detta bibehölls min THC-fobi  även efter detta under många år. 

Det är först de senaste ca  25 åren som jag har börjat att ställa kritiska frågor om denna. Jag tror numera definitivt inte att cannabis  orsakade  det psykotiska genombrottet 1971. Inte ens indirekt...

Därför är jag nu närmast agnostisk inför frågan om legalisering. Nästa steg skulle ju vara att bli för en legalisering, men jag har nog ett inre motstånd mot att gå så långt...

Nåväl - Fugs  marijuana-hymn  kan ni höra här.

 

En bit hasch såg väl ut så här.

torsdag 8 oktober 2020

Ingrid Carlqvists helomvändning

Jag trodde att jag hade lämnat Ingrid Carlqvist för gott på denna blogg. Men nu har hon gjort en hundraåttio graders kullerbytta som jag inte vill undanhålla denna bloggs läsare. 

Jag minns ju mycket väl när hon i polemik mot mig, jag tror det var 2009,  länkade till Kenneth Lannings FBI-"rapport" och förklarade att den bevisar att det inte finns några  satanistiska övergrepp. 

Men nu har samma Ingrid Carlqvist kommenterar Facebooks åtgärder mot QAnon på sin tidslinje. Där skriver hon - "Det här bevisar med all tydlighet att Q är rätt på det. Annars skulle inte Facebook agera." 

Och vad säger nu QAnon? Deras grundtes är att "den djupa staten" i USA kontrolleras av...  ett  satanistiskt pedofilnätverk. 

2009 sade IC att satanistiska sexuella övergrepp var en vandringssägen. ,Detta hade FBI bevisat. Nu stöder hon uppenbarligen  en grupp som inte endast hävdar att det existerar satanistiska förövarnätverk men att dessa i princip kontrollerar USA - eller rättare sagt skulle göra det om inte Donald Trump fanns.

Och om Trump förlorar makten i detta val (vilket just nu verkar troligt)  torde satanistnätverkets  makt i så fall  på nytt bli oinskränkt.  

IC har nu under mer än tio år bevisat att hon aldrig upphör att  förvåna. Milt sagt...

onsdag 7 oktober 2020

Facebooks attack mot QAnon

Ser nu att Facebook kommer att reagera på inte endast uppenbara QAnon-konton utan även konton som  även indirekt sätt har med QAnon att göra. Deras uppgift är nu att utrota allt som har med QAnon att göra. Ser applåder får detta på Facebook. Jag vill inte alls delta i dessa.

Troligen har jag länkat till QAnon-konton någon gång, eftersom jag kollade upp videor som visar Joe Bidens gränslösa och åtminstone på gränsen till sexualiserade agerande mot b arn. En del av dessa VAR förmodligen QAnon-konton. När kommer  jag att raderas på Facebook?

De åtgärder som vidtas mot QAnon är de mest omfattande repressiva åtgärder som vidtagits i Facebooks historia. Jag misstänker att detta inte nödvändigtvis beror på em realistisk bedömning  av QAnons terrorist-potential utan pga av rädsla iör att QAnon-aktivister ska kunna sprida (såväl sanna som falska) uppgifter som styrker deras tes om pedofilnätverk på höga nivåer i samhället i USA.

Att det finns sådana är ju helt uppenbart för de som studerat ex.vis härvan runt Jeffrey Epstein. QAnon plockar in dessa i konspirationsteorier som i sim helhet inte kan stämma, men Facebooks åtgärder kommer efter ett tag att kunna drabba många som publicerar material som ställer "konspiratoriska" frågor som på ytan liknar de som QAnom driver.

Eller som - som sagt - bara råkar länka till några sidor som visar sig vara QAnon-sidor.

Att FBI hävdar att QAnon har en terroristpotential låter ju oroväckande - men FBI under Edgar Hoover hävdade i början på 60-talet detsamma om medborgarrättsrörelsen . Och det var FBI som 1992 släppte Kenneth Lannings "rapport" som utan ett enda rationellt argument i förrädiskt svepande ordalag skapade en bild av att rituella övergrepp endast var en myt. En rapport som förövarförsvarare än idag med glädje länkar till.

Jag är alltså inte ett dugg lättad över att Facebooks nästan unikt repressiva åtgärder mot QAnon. Jag är djupt oroad.

tisdag 6 oktober 2020

Moskvarättegångana - hur kunde de bli trodda?

Just nu ikväll har jag plågat mig själv med att gå till SvD:s historiska (digitala) arkiv och gått igenom vad de skrev om Moskvarättegångarna 1936, 1937 och 1938. (plus de mer hemliga rättegångarna mot ett stort anta officerare juni 1937)

Jag har ju läst en hel del om dem förut men det är en ny typ av upplevelse att gå igenom de dag efter dag . 

Det är en mardrömslik läsning. Och det som kanske är det mest bisarra  är att stora delar av den tidens vänster accepterade dessa monstruösa rättegångar, som i princip gick ut på att alla ledande i  oktoberrevolutionen  (utom Stalin  och Lenin) i själva verket varit agenter för Tyskland   och   andra stater under årtionden  -  med början redan 1921., fyra år efter revolutionen .  

Så bara några år efter att revolutionen segrat skulle den överväldigande majoriteten av dess ledning låtit värva sig till agenter för stater  som även militärt försökte krossa denna revolution.  Och dessutom   i denna konspiratoriska verksamhet märkligt nog kunde  landa på flygplatser som var nedslängda  och mötas på  hotell  som inte existerade. 

Ja, ja, allt detta är ju välbekant men vad jag inte kan förstå att en enda människa vid sina sinnens fulla bruk kunde svälja detta.  

Homo Sapiens betyder ju "den intelligenta människan" . Ibland tycker man att denna benämning kanske inte är helt adekvat. 

Och om man tänker sig in i de anklagades situation blir det ju än värre. De hade vigt  den större delen av sitt liv åt att arbeta för socialismen - och nu tvingas de ställa si8g upp och säga att de hatade socialismen. och att de hade arbetat för fascister och andra för att krossa denna socialism - för att inte tala om att de också blandade  spik och glas i smöret  för att  de så gärna ville  att sovjetmedborgarna magar skulle skäras sönder.

Bild: nedan:  Andrey Vyshinsky - åklagare vid Moskvarättegångarna


lördag 3 oktober 2020

Black Christmas

Jag blir sällan rädd av skräckfilmer. Det finns egentligen endast (tror jag) tre som har skrämt mig på riktigt. Och då menar jag på riktigt, inte endast den närmast lustfyllda pseudoskräck som man vill få av att se en skräckfilm. 

Jag såg en av dessa tre , som på svenska hette "Stilla natt, blodiga natt" 1975 eller 1976. 

Idag fick jag en impuls att leta reda på den på YouTube. Där fanns mycket riktigt en film som hette "Silent nighrt, bloody night" men när jag kollade den visade det sig att det inte alls var den jag såg då. 

Så jag letade runt lite och upptäckte att den engelska titeln på den film jag letade efter i själva verket var "Black Christmas". Och den finns på YouTube

Så jag såg den nyss med en förhoppning att den inte skulle vara så otäck som då om jag såg den nu. 

Det var helt fel. Den är lika otäck nu som då, och inte alls beskedligt pseudo-otäck som de flesta skräckfilmer   

Jag minns att jag efter att ha sett den på bio i slutet av 1975 eller kanske i början av 1976  skrämt tittade in i mörka tvärgator och hoppades att jag skulle slippa se något där. 

Det är samma sak nu. Efter att ha sett den gick jag systematiskt runt i  vardagsrummet ,hallen, köket och  badrummet och dessutom tände  jag lamporna i vart och ett av rummen (utom hallen, där lampan inte fungerar).  

Dessutom tittade jag i titthålet ut mot tamburen.
 
Men just nu inser jag till min förskräckelse att jag har glömt titta på balkongen...  '

Det här är  skräck på riktigt. Jag skulle inte vilja rekommendera den till någon - i alla fall inte till någon som vill sova någorlunda lugnt natten efter att ha sett filmen.  

Och jag noterar att den recensent i SvD som 27 december 1975 recenserade filmen också verkade bli rädd - vilket förstås recensenter nästan aldrig blir av en skräckfilm.

torsdag 1 oktober 2020

Survivor

Och den som vill kan ju se en musikvideo med en live-version av min  favoritlåt med  Destiny´s Child. Survivor kan alltså höras och ses här.

En skräckfilm om Ouija-brädets fasor

På YouTube finns hur många skräckfilmer som helst, även en hel del ganska nya sådana.  Ett exempel är Haunting at Foster Cabin - från 2015....