söndag 29 juli 2018

Om att rösta på Miljöpartiet

Den enda gång jag någonsin röstat på Miljöpartiet var i ett kommunalval 2006, för att hjälpa en kompis från min studentkorridor som stod på MP:s kommunallista att bli vald.... Något opolitiskt skäl, det medges. *rodnar generat*

Men nu funderar jag uppriktigt sagt på att göra det i riksdagsvalet. Och det trots att jag står långt till vänster om dem.

Dels handlar det om att stödrösta för att de ska komma in. Men det är kanske inte så nödvändigt - vi får se när de första opinionsundersökningarna efter den senaste värmeböljan kommer....

Men mer allmänt skulle en röst på MP i dagens läge vara en markering att klimatfrågan inte endast är en fråga bland andra utan DEN avgörande frågan - i Sverige och i alla andra länder.

Ja, det är sant att det finns undersökningar som visar att V har en NÅGOT bättre miljöpolitik än MP.... (vilket troligen beror på att MP sitter i regeringen, och har anpassat sig). Och jag vet att MP begick ett rent förräderi i brunkolsfrågan.

Men poängen med att rösta på MP är att det är det parti som sedan sitt bildande gjort miljöfrågan till den helt centrala frågan. Ett högt röstetal på dem är en markering att denna åsikt delas av många.

Om den senaste (i grunden växthusrelaterade, vad än somliga säger) vågen av hetta leder till en kraftigt ökad medvetenhet om att det faktiskt är den fråga som kommer att avgöra mänsklighetens överlevnad, och det skulle leda till en kraftig ökning av MP-rösterna - skulle det vara en ovanligt tydlig signal.

Om opinionen i frågan blir tillräckligt stark försvårar det också framtida MP-svek, som det i brunkolsfrågan.

Sedan är det en annan sak att frågan enligt mig ytterst endast kan lösas genom en global planekonomi - dvs en lösning som inte MP står för. Men det gör egentligen inte V heller...

Jag har röstat på V i alla riksdagsval sedan 1994 och kommer med ganska stor sannolikhet att göra det igen i valet 2022 - om jag nu lever då. Men just i detta val funderar jag alltså på att rösta på MP.
--------------------------------------------------
Tillägg 
Tog bort ett fånigt dubbel- eller kanske trippelbottnat skämt mot slutet. Nej, det är allvarligt menat.

Ett av de bästa sätten att få både makthavare och andra att inse att det finns en mycket allvarlig opinion för en mycket mer konsekvent klimatpolitik vore en stor framgång för MP. Det kunde knappast tolkas kunna på NÅGOT annat sätt, eftersom MP legat vid fyraprocentsgränsen ett bra tag.

En uppgång för MP just nu EFTER hettan SKULLE inte kunna bero på något annat (medan en fortsatt uppgång för det redan framgångsrika V skulle kunna betyda en massa andra saker). Därför hoppas jag på en stor valframgång för MP....

Inga kommentarer: