måndag 14 maj 2018

Partenogenes

Skulle det rent teoretiskt kunna finnas en värld utan män? Eller mer exakt - skulle släktet Homo Sapiens kunna fortplanta sig partenogenetiskt? Därom tvista de lärde.

Jag kom att tänka på frågan efter att jag på Facebook hade länkat till en artikel, som visade att korrelationen mellan män och brottslighet var mycket större än korrelationen mellan invandrare och brottslighet - och som förklarade att medan inget tyder på att brottsligheten skulle minska nämnvärt om alla invandare utvisades, skulle den tveklöst minska om alla män utvisades.

På detta kom en kommentar som slog fast att om det inte fanns några män skulle mänskligheten gå under. Jag svarade att förslaget förstås inte var menat att tas bokstavligt, och att även oavsett detta, det dessutom endast gick ut på att männen  skulle lämna Sverige, inte att det skulle försvinna...

Men sedan kom jag att tänka lite mer på själva frågeställningen.

Partenogenes (att honan kan få avkomma utan sexuell reproduktion) förekommer - så vitt man vet - inte hos däggdjur - men hos många andra djurarter. Hos några sker det parallellt med sexuell befruktning  - men hos många sker det endast partenogenetiskt. Hos de senare finns helt enkelt inga hanar.

En fascinerande sak är att det finns djurarter utan hanar där det ändå finns parning - mellan honorna.  Trots att det i dessa fall vare sig sker befruktning eller inseminering , produceras då en sorts hormoner som ger högre fruktsamhet.

Jag har känt till ordet partenogenes  mer än 30 år  och vetat vad det betyder - men att det finns så många arter som tillämpar detta har jag inte fattat förrän i går kväll, då jag plötsligt fick ett infall att kolla ordet på svenska och engelska Wikipedia.

Det blev faktiskt en mycket intressant  läsning.

Frågan om partenogenes skulle kunna uppkomma bland människor är tills vidare obesvarad. Det har faktiskt funnits forskare som hävdat att detta redan skulle kunna ha förekommit i enstaka fall, men det ser ut att vara en ganska så ovanlig minoritetsståndpunkt.
-------------------------------
TILLÄGG
Se också "Många vittnar om jungfrufödslar".

Inga kommentarer: