onsdag 23 maj 2018

Oproportionerlig oro

Chris Impey skriver i sin lite deprimerande bok "How it ends: From you to the universe" - som handlar om såväl din egen, som jordens, solsystemets, Vintergatans och universums slut - följande: "Fear of a terrorist attack is just silly. For every American killed by a terrorist 10.000 are shot to death by nonterrorists, and most of those nonterroristts are people they know, usually relatives" (s. 49).

Och lite senare: "Snakes are more dangerous than terrrorists" (samma sida).

Det kan ju verka stötande att avfärda människors oro med ordet "silly" men han har en obestridlig statistisk poäng.

Citatet finns i ett avsnitt där han beskriver hur människor ofta är mer oroliga för helt osannolika faror än för mycket mer sannolika.

Jag är inte det minsta orolig för terrorattacker, men desto mer för cancer, Alzheimer, och hjärtproblem. Där står jag på säker statistisk grund. Däremot tar han ett annat exempel där jag kanske bör känna mig mer träffad. Han tar upp att få människor är rädda för att åka bil, men desto fler för att flyga, fast risken för att dö i en bilolycka är oerhört nycket större än att dö i en flygolycka.

Han skrev sin bok 2010, men i stort sett stämmer hans data åtta år senare

Även i Sverige, trots att dödligt våld här är mindre frekvent än i USA. Två exempel. Det finns oerhört mycket större risk att bli dödad av en vanlig bilist än av en terrorist. Och även i Sverige är förstås risken att bli dödad av en närstående mycket större än den att bli dödad av en terrorist.

Inga kommentarer: