onsdag 16 maj 2018

Jag vill ha regn

I tidningarna kan man fortfarande läsa saker som "glad nyhet - rekordvärmen kan vara tio dar till", numera då och då paradoxalt uppblandade med varningar att äldre personer ska akta sig, rekordvärmen kan vara potentiellt dödlig för dem...

Jag undrar hur länge det har funnits likhetstecken mellan å ena sidan begreppet "vackert väder" å andra sidan ordet "varmt" (och för den delen också ordet "ljust") i det allmänna medvetandet.

Det kommer väl att få finnas kvar ett bit till in i den globala uppvärmningen. Sedan blir det nog efter ett tag helt annorlunda.

Den långvariga, tryckande och ovanligt tidiga värmeperioden påverkar mig nu rent fysiskt, med illamående och huvudvärk. Jag hoppas att den försvinner så snabbt som möjligt.

Och lyssna gärna på Tages "Every raindrop means a lot" ...

Inga kommentarer: