onsdag 2 maj 2018

Borgerligt själsliv

Det kan vara enerverande att läsa gamla dagstidningen, eller i alla fall dess ledare, i alla fall om tidningen heter Svenska Dagbladet. Har just nu tagit del av denna tidnings ledare från den 2 maj 1975 och det är den första dagen tidningen kommer ut efter FNL:s intåg i Saigon. (Den kom ju inte ut 1 maj).

Huvudledaren handlar som sig bör om detta ämne. Men medan så vitt jag minns till och med DN då visade en viss entusiasm över utgången, är SvD magsur som vanligt. Man oroar sig för att den kommunistiska politik som nu kommer att föras i hela Vietnam, och man gnäller över att FNL bröt mot Parisavtalet 1973.

På slutet angriper man de förstamajtalare som dagen innan sagt negativa saker om USA:s krig. Ledaren avslutas med meningen. "Är det omöjligt för dem att föreställa sig att de motiv som kom USA att låta sig dras in i Vietnams katastrofala onda cirkel, för amerikanerna själva länge tedde sig lika hedervärda som skälen för ingripandet mot Hitler?"

Denna lätt absurda mening (som bland annat verkar utgå att "amerikanerna" är en monolitisk enhet där alla uppfattar saker på samma sätt) får alltså avsluta SvD:s ledare om en av de mest glädjande och omtumlande händelserna under 1900-talet.

Inga kommentarer: