lördag 14 april 2018

Apropå den gamla goda tiden

Idag för 100 år sedan går det fortfarande bra för tyskarna på västfronten och Svenska Dagbladet skriver en ledare där de uttrycker sin beundran för den kraft och disciplin som finns i det auktoritärt dynamiska Tyskland och hånar de som trott att Tyskland var så kraftlöst och dömt till nederlag.

Dessutom hjälper just nu tyskarna de vita att segra i finska inbördeskriget.

Att bolsjevikerna sitter kvar i Ryssland är ju ett litet problem, men de verkar ha neutraliserats av fredsavtalet med Tyskland och av döma av notiser på nyhetssidorna ger de fortfarande efter för allehanda tyska diktat.

De drog bort sin flotta från Östersjön efter en not från tyska regeringen och de har också utsatts för tyska påtryckningar att sluta fred med det, av döma av samma notiser, fortfarande icke-bolsjevikiska Ukraina.

Allt ser gå ut att gå bra för det Tyskland, som av SvD:s redaktörer verkar ses som en garant för ordning, stabilitet, och en sund motvikt mot vulgär demokrati a la USA och den ännu mer vulgära ordningen i Ryssland.

Det ska bli intressant att se vad de kommer att skriva i november 1918. Eftersom jag ändå stoppat gråstarren på i alla fall ett öga kommer jag väl då att kunna ta del av den ångest som då kommer att lägra sig över SvD:s redaktion.

Även de tyckte nog att det kan göra ont när knoppar brister.

Inga kommentarer: