tisdag 20 februari 2018

Knutbyförsamlingen var inte "matriarkal"

Jag har skrivit en del om Knutby och betonat den patriarkala karaktären på sekten. Detta kan de som endast sett UG:s program ha missat, och se sekten som nån sorts matriarkat. Därför vill jag ta upp det.

Men Knutby under Åsa Waldau var lika litet ett matriarkat som Ryssland var det under Katarina den stora (inga jämförelser i övrigt)-

Åsa W:s närmaste medarbetare var alla män, inte kvinnor. Hon upprätthöll disciplinen genom män, inte genom kvinnor.

Knutbyförsamlingen var en av de fundamentalist-patriarkala kristna sekter som bland annat beskrivs i Eva Lundgrens bok Gud och alla andra karlar. Alla dessa drev doktriner om att kvinnan ska underordna sig mannen.

Det gjorde även Åsa W, även när det gällde sig själv - i alla fall i teorin. Detta genom sin "relation" med en imaginär manlig Jesus. Hon motiverade inte sin maktställning i matriarkala termer, utan genom hänvisningar till att hon var redskap för en man som sades vara Gud (vilket Eva Lundgren också visar i Knutby-koden ).

Men jag medger att jag blir inte så lite förvirrad av att en sådan grupp lyckas skapa en hierarki med en kvinnlig ledare i toppen. Det gör gruppen udda, och nästan unik.

Att Åsa W lyckades med detta tyder på en alldeles ovanlig manipulativ förmåga, som blir desto mer udda eftersom den dessutom kombinerades med en nästan kliniskt psykotisk världsbild.

Inga kommentarer: