måndag 18 december 2017

Susanna Popova: Psykiatrin behöver psykodynamisk terapi

Det är sällan jag håller med Svenska Dagbladets ledare, och jag har nog aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle hålla med en ledare signerad Susanna Popova. Men det gör jag faktiskt idag.

I dagens SvD handlar huvudledaren om dagens psykiatri. Där behandlas Socialstyrelsens senaste riktlinjer för vård  vid ångest och depression. Susanna Popova är kritisk. Hon skriver bland annat så här.

”Så vilka behandlingar föreslår Socialstyrelsen för personer med depression och ångestsyndrom? Det är genomgående läkemedel eller ECT, det som förr kallades elchocksbehandling. Den tredje av de behandlingar som oftast föreslås i riktlinjerna är KBT, kognitiv beteendeterapi. Där används tekniker som att utsätta sig för det som väcker ångest för att minska obehaget på sikt, förändring av tankemönster och att lära sig mer om sina symtom.

Men det är djupare psykodynamiska kunskaper som behövs för en adekvat bedömning av människors psykiatriska vårdbehov. Så hur kommer det sig att dessa psykoterapeututbildades kunskaper i så låg utsträckning efterfrågas för behandling? Psykodynamisk terapi (PDT) och andra psykoterapier är helt nedprioriterad i och med de nya nationella riktlinjerna.

Det har sedan årtionden förts en kamp mellan de psykiatriskt inriktade, där läkare förespråkat läkemedel, ECT och sedermera KBT, och de psykoterapeuter, som utbildats bland annat i en psykodynamisk skola, och som har förespråkat en syn där människans psykologiska existens ges en mer komplex beskrivning.

Ledningen för arbetet med riktlinjerna har varit dominerad av personer med kunskap om KBT och läkemedelsbehandling. Vid omröstningar har det inte gått att få prioritet för annat än dessa insatser”
.

Detta är en utveckling som Popova uppenbarligen djupt beklagar. Som sagt, för en gångs skull kan jag bara hålla med henne...

2 kommentarer:

Anonym sa...

KBT och läkemedelsbehandling är bästa combon enligt egen erfarenhet.

Erik Rodenborg sa...

Det finns olika personer som har skilda erfarenheter. Olika metoder kan vara passa bättre eller sämre för olika människor, med olika typer av bakgrund.

Om man exempelvis har en tidigare historia av grova trauman kan det vara kontraproduktivt att endast fokusera på dagens symptom...